Navigera till sidans huvudinnehåll

Kvinnosjukdomar och förlossning

Regionala, sjukvårdsregionala och nationella kunskapsstöd för specialiserad vård i Jönköpings län.

Region Jönköpings läns strategi för amning utgår från WHO/UNICEF:s handlingsplan Tio steg att främja, skydda och stödja amning. All personal som arbetar med kvinnohälsovård, förlossning, eftervård, neonatalvård och barnhälsovård bör aktivt ta del och arbeta efter den gemensamma strategin.