Navigera till sidans huvudinnehåll

Andlig vård

Andlig vård är ett samlingsbegrepp för insatser som bedrivs inom hälso- och sjukvården av företrädare för olika livsåskådningar och trosuppfattningar. Medarbetare inom den andliga vården har tystnadsplikt och för inga journaler. Tjänsterna är avgiftsfria.