Navigera till sidans huvudinnehåll

Sjukhuskyrkan på Länssjukhuset Ryhov

Kontakt

Välkommen att kontakta Sjukhuskyrkan på Länssjukhuset Ryhov för besök och samtal. Vi har tystnadsplikt.

Vi nås via expeditionstelefon 010-242 28 08, kl 09.00–17.00.

Det går också att söka oss genom kontaktcenter 010-241 00 00 (internt 990) och fråga efter "sjukhuspräst/pastor i beredskap", Ryhov. Vi har beredskap dygnet runt.

Thomas Sjöberg, sjukhuspräst
010-242 28 16
thomas.sjoberg@rjl.se

Beatrice Yngvesson, sjukhuspräst
010-242 28 11
beatrice.yngvesson@rjl.se

Per Sjönneby, sjukhuspastor
010-242 28 17
per.sjonneby@rjl.se

Terése Svensson, sjukhuspastor
010-242 28 10
terese.svensson@rjl.se

Meditations- och bönerum

Sjukhuset har ett meditations- och bönerum vid målpunkt K entréplan (plan 4). Rummet är öppet alla dagar kl 07.00–19.00 för dig som önskar en stund av stillhet, lugn och ro. Rummet har inga symboler eller utsmyckningar kopplade till någon specifik trosinriktning.

Lunchandakt

Varje torsdag kl 12.45 inbjuder Sjukhuskyrkan till lunchandakt. Välkommen!