Navigera till sidans huvudinnehåll

Sjukhuskyrkan på Värnamo sjukhus

Kontakt

Välkommen att kontakta sjukhuskyrkan på Värnamo sjukhus för besök och samtal. Vi har tystnadsplikt.

Sjukhuskyrkans expedition finns vid målpunkt E, plan 2, granne med röntgen.

Vi har inga fasta expeditionstider men nås på telefon 0370-30 04 25 alla veckodagar mellan kl 08.00–17.00. Du kan också nå oss via kontaktcenter 010-241 00 00 (internt 990).

Erling Wennerlund, sjukhuspastor (torsdagar och fredagar)

073-5131948

erling.wennerlund@rjl.se

Henrik Mjörnell, vik sjukhuspastor (onsdagar)
079-052 42 26

henrik.mjornell@rjl.se

Charlotte Säll, sjukhusdiakon (måndagar och tisdagar)
010-24 478 77, 0370-300 413
charlotte.sall@rjl.se

Tjänstlediga:
Jesper Blom, sjukhuspastor

Meditations- och bönerum

På sjukhuset finns ett meditations- och bönerum på plan 2, målpunkt H, nära södra sjukhusentrén. Det är öppet dygnet runt för dig som önskar en stund av stillhet, lugn och ro. Bredvid rummet finns också ett samtalsrum. Kontakta oss för att boka tid.