Navigera till sidans huvudinnehåll

Om palliativ vård

Palliativ vård ges under den sista tiden i livet med målet att lindra lidande och främja livskvalitet. Den erbjuds obotlig sjukdom eller skada i form av

  • icke botbar sjukdom med begränsad överlevnad och aktuella sjukdomssymtom
  • icke botbar sjukdom med begränsad överlevnad och snabb förväntad symtomutveckling
  • sjukdom när döden är nära förestående

Man brukar skilja på allmän palliativ vård och specialiserad palliativ vård.

  • Allmän palliativ vård ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård.
  • Specialiserad palliativ vård ges till patienter med komplexa symtom eller särskilda behov. Barn och unga ingår alltid i den specialiserade palliativa vården. Inom Region Jönköpings län finns specialiserade palliativa enheter inom Medicinsk vård på länets tre sjukhus.

Palliativ vård ingår som en del av all vård och både allmän och specialiserad vård kan ges oavsett var patienten bor och vården ges; i hemmet, på särskilda boenden, korttidsboende eller på sjukhus.