Navigera till sidans huvudinnehåll

Säker vård - alla gånger

Sidorna är under omarbetning. Region Jönköpings län satsar genom Säker vård – alla gånger på att göra vården säkrare för patienterna. Satsningen bygger på Institute for Healthcare Improvements (IHI) kampanjer 100 000 liv och Fem miljoner liv. Säker vård – alla gånger omfattar 16 områden. Inom varje område finns åtgärdspaket som beskriver hur medarbetarna behöver arbeta för att minska tillbud och skador. Vårdhygien, kommunikation, IT, samverkan, kompetens och bemötande är frågor som är viktiga för att arbetet med Säker vård – alla gånger ska lyckas. Övergripande mål för projektet är att minska antalet skador och ändra säkerhetskulturen inom hälso- och sjukvården.