Navigera till sidans huvudinnehåll

Dialog om patientsäkerhet med materialet "Din säkerhet på sjukhus"

Materialet sammanfattar det som är viktigt att tänka på under sjukhusvistelsen för att vården ska bli så trygg och säker som möjligt och att patienten själv kan bidra till detta.
 
I "Din säkerhet på sjukhus" finns goda råd och tips om vad som är viktigt att tänka på för patienten under sjukhusvistelsen men också när patienten har skrivits ut.

Materialet stödjer dialogen

Grunden till en trygg och säker vård är en god dialog mellan patienten och vårdpersonalen. Du som personal har en viktig roll i att ta initiativ till den dialogen.
 
Syftet med materialet "Din säkerhet på sjukhus" är att stödja dialogen och påminna patienten om de saker ni pratar om under sjukhusvistelsen för att på så sätt få patienten mer delaktig i sin vård.

Så här använder du det  

  1. Du presenterar materialet för patienten i samband med inskrivningen och förklarar att det är viktigt för dig att hen känner sig trygg och säker. Du förklarar att materialet sammanfattar det som är viktigt att tänka på under sjukhusvistelsen för att vården ska bli så trygg och säker som möjligt och att patient själv kan bidra till detta.
  2. Om det är delar i materialet som är särskilt viktiga för den unika patienten kan du med fördel markera dessa genom att använda kryssrutorna.
  3. Du uppmuntrar patienten att ställa frågor om det är något som hen undrar.
  4. Du tipsar om att det finns fakta och råd om hälsa och vård samt regler och rättigheter på 1177.se om patienten vill läsa mer på egen hand.

Dokumentet för utskrift 

Materialet "Din säkerhet på sjukhus" skrivs ut dubbelsidigt och helst i färg (vänd längs kortsidan). 

Information till APT

Använd gärna powerpoint-presentationen för att presentera syfte och användning av materialet i din verksamhet.