Navigera till sidans huvudinnehåll

Patientsäkerhetsberättelse

Enligt patientsäkerhetslagen ska varje vårdgivare årligen skriva en patientsäkerhetsberättelse. För Region Jönköpings län skrivs en övergripande patientsäkerhetsberättelse genom underlag från klinikerna och vårdcentralernas berättelser, dialoger med ledningsstaberna samt sakkunnigas analyser och den är klar senast den 1 mars.