Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Patientsäkerhetsberättelse

Enligt patientsäkerhetslagen ska varje vårdgivare årligen skriva en patientsäkerhetsberättelse. För Region Jönköpings län skrivs en övergripande patientsäkerhetsberättelse genom underlag från verksamhetsområdenas berättelser och den är klar senast den 1 mars varje år.

Kontakt

Chefläkare och patientsäkerhet

cheflakare.patientsakerhet@rjl.se