Navigera till sidans huvudinnehåll

Generisk modell för rehabilitering

Stöd för användning av rehabiliteringsplan och generisk rehabiliteringsprocess.

Stöd till vårdgivare, verksamhetschefer och hälso- och sjukvårdspersonal i specialist- och primärvård i regional och kommunal verksamhet. Information om hur rehabiliteringsplanen används och dokumenteras i journalen samt hur det går att mäta införande och användning över tid.