Navigera till sidans huvudinnehåll

Naturbaserad rehabilitering (NBR)

Naturbaserad rehabilitering (NBR) vänder sig till personer som är sjukskrivna eller som är i riskzonen för sjukskrivning, till följd av stressrelaterad ohälsa, såsom utmattningssyndrom.

NBR bygger på forskning om naturens goda förmåga att ge återhämtning och minskad stress.

Behandlingen sker i grupp och kombinerar samtal och aktiviteter i naturen. Vi använder oss av skogen, trädgården och djur. Våra aktiviteter följer årstiderna och varierar därför över året. Aktiviteterna är kravlösa utan fokus på prestation.

I gruppsamtalen inriktar vi oss bland annat på att öka kunskapen om mekanismerna vid stress, vikten av balans mellan aktivitet och återhämtning och individens förmåga att hantera sin livssituation.

Patienten kommer till oss för behandling två gånger/vecka under en tioveckorsperiod. Rehabiliteringen är arbetslivsinriktad med målsättning att skapa en hållbar återgång till arbetslivet.

Verksamheten är förlagd till Region Jönköpings läns Tenhults naturbruksgymnasium i Klevarp.

Kontakt

Remissfrågor

Anna Ladefoged
leg. Arbetsterapeut
0722 375795

Övriga frågor

James Chadwick
Teamledare/Trädgårdsmästare
0704 290510

Camilla Alveglim
leg. psykolog

Planerade kurser

  • Vecka 11, 2024
  • Vecka 33, 2024

Remittera

Remiss skickas via Cosmic till Rehabiliteringsmedicinska kliniken.