Navigera till sidans huvudinnehåll

Äldres vård och omsorg

Utskrivningsprocessen utgår från aktuell lagstiftning och syftar till en trygg och säker vård och omsorg för personer som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård behöver insatser från både kommunen och Region Jönköpings län.

Gemensamma processer, överenskommelser kopplat till arbetssätt samt stöd för följsamhet och utveckling bidrar till god samverkan.