Navigera till sidans huvudinnehåll

Lathundar och frågor om digitala möten för samordnad vårdplanering

Lathund för instruktioner i Digitala vårdmöten

Manual - Funktioner i nytt gränssnitt för SVPL

Minimikrav, utrustning och paketförslag Digitala vårdmöten

Idén med Digitala vårdmöten är att du skall kunna delta i ett onlinemöte, oavsett var du är och vad du har för enhet.

Nedan följer ett antal sätt att ansluta och ta del av videokonferens.

PC (Windows)

Mac OSX/iOS

Android

Mikrofon och webbkamera

Internetanslutning i patientens bostad, mobilt bredband

SITHS-kortläsare

Paketförslag

Frågor och svar

Fråga 1: Jag testade det bokade mötesrummet i förväg och då fungerade det. Varför fungerade det sedan inte vid vårdplaneringen?
Svar: Ett bokat mötesrum kan bara användas en gång, sedan tas det bort. Använd testrummet om du vill testa i förväg.

Fråga 2: Varför är systemet ofta trögt när jag tidigare loggat in i Pascal med SITHS-kortet?
Svar: Du har för många fönster öppna. Stäng ner de fönster du varit inne i tidigare.

Fråga 3: Hur får jag tillgång till länken för mötesplatsen?
Svar: Logga in i mötesrummet

Fråga 4: Om jag som vårdsamordnare på en vårdcentral har bokat möte och någon kollega på vårdcentralen sedan i stället deltar på mötet. Behöver vi göra om inbjudan då?
Svar: mötet är synligt för alla vårdsamordnare som är kopplade till den aktuella vårdcentralen så de anhöriga m.m. man lagt till i mötet syns om någon annan samordnare loggar in på mötet.

Fråga 5: Går det bra att byta deltagare, till ett bokat möte, om t.ex. någon från kommunen får förhinder?
Svar: Ja, det går bra, men vårdsamordnaren behöver få information om detta, så att den nya medarbetarens HSA ID kan läggas till.

Fråga 6: Jag kan inte komma in i mötet. Vad beror det på?
Svar: Vårdsamordnaren måste först öppna mötet för att deltagarna ska komma in. Som vårdsamordnare kan du öppna mötet något före mötet.

Fråga 7: Hur avbokar man ett möte?
Svar: För att ett möte ska avbokas komplett (försvinna både från Cosmic och tjänsten SVPL) så måste vårdsamordnaren kryssa i rutan ”Tillbaka till väntelista” vid avbokningen. Detta innebär dock att vårdsamordnaren i vissa fall sen också måste ta bort patienten från väntelistan i Cosmic (t ex om det inte finns behov av ett nytt möte).

Fråga 8: Anhöriga har fått felmeddelande (Error) när man försöker logga in till möte via 1177.
Svar: Felet är åtgärdat och bör inte dyka upp igen. Gör felanmälan om det trots allt skulle uppstå igen.

Fråga 9: Det upplevs som att personerna finns i olika mötesrum i samband med inloggning till Digitala vårdmöten, speciellt om man först blivit utslängd från möte.
Svar: Detta är ett känt fenomen som är under utredning. Notera att om man ansluter på nytt så måste vårdsamordnaren åter först starta mötet, därefter deltagare.

Fråga 10: Hur felanmäler man?
Svar: Felanmälan görs till den egna kundtjänsten. Meddela att det gäller SVPL. Viktigt att notera klockslag och ta en skärmdump, då det underlättar felsökningen. Det är väldigt positivt att felanmälan görs, eftersom det är grunden till att avhjälpa fel. Felanmälan görs i första hand till den egna IT-avdelning.

Fråga 11: Kan fler än 5 användare vara uppkopplade samtidigt?
Svar: Det finns ingen begränsning på antalet användare.

Fråga 12: Påverkar uppgradering av Sithskortet inlogg till Digitala vårdmöten?
Svar: Nej

Fråga 13: Varför fungerar inte länken i inbjudan?
Svar: Du måste kopiera och klistra in länken i Google Chrome.