Navigera till sidans huvudinnehåll

Badhusfötter

Huvudsymptomet vid badhusfötter är smärtande, ömmande och rodnade fotsulor. Sjukdomen orsakas av miljöbakterien Pseudomonas aeruginosa som kan förekomma i varmvattenanläggningar som simbassänger och bubbelpooler. Ofta är det barn mellan två och 15 år som drabbas. Sjukdomen läker i de allra flesta fall av sig själv. Smitta mellan människor förekommer troligen inte.

Behandlande läkares ansvar

  • Ge patienten information om sjukdomen, inklusive hur den smittar. Förhållningsregler är inte aktuellt. Antibiotikabehandling är sällan indicerad.
  • Smittspårning
  • Informera smittskydd

Smittspårning

Försök identifiera möjlig smittkälla. Fråga efter bad i badhus/simhall/bubbelpool, när detta skett, i vilka bassänger patienten badat och om badleksaker, yogamattor eller liknande använts. Finns andra kända fall?

Smittskyddsanmälan

Badhusfötter är inte en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. Smittskyddsläkare bör dock informeras, särskilt vid ansamling av fall. Smittskyddet kontaktar vid behov kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet som initierar en utredning av badanläggningen.

Externa länkar

Badhusfötter, behandlingsöversikt (Internetmedicin)