Navigera till sidans huvudinnehåll

Betahemolytiska streptokocker grupp A (GAS)

Streptococcus pyogenes eller betahemolyserande streptokocker grupp A (GAS) är den vanligaste bakteriella orsaken till tonsillit, men ger också upphov till flera andra sjukdomstillstånd som erysipelas, impetigo, scharlakansfeber, allvarliga mjukdelsinfektioner inklusive nekrotiserande fasciit samt sepsis.

Invasiv infektion med betahemolytiska streptokocker grupp A är en anmälningspliktig sjukdom. Invasiv infektion innebär fynd av bakterien i blod eller annan normalt steril lokal, eller en klinisk bild som vid invasiv infektion (t ex sepsis, nekrotiserande fasciit eller barnsängsfeber) tillsammans med fynd av bakterien i icke-steril lokal.

Behandlande läkares ansvar

  • Medicinskt omhändertagande
  • Smittspårning
  • Smittskyddsanmälan

Förhållningsregler

Sjukdomen är inte allmänfarlig, därför ges inga förhållningsregler enligt smittskyddslagen.

Den som har en streptokockinfektion, som tonsillit eller impetigo, bör stanna hemma från förskola, skola eller arbete. Efter antibiotikabehandling upphör smittsamheten efter ungefär två dygn. Den som inte fått antibiotika kan återgå när hen känner sig tydligt bättre och är feberfri.

Smittspårning

Smittspårning behövs i regel inte, men kan bli aktuellt vid anhopning av fall inom vården. Vid misstänkt eller bekräftad barnsängsfeber bör kontakt tas med vårdhygien redan vid enstaka fall.

Smittskyddsanmälan

Alla fall ska senast dagen efter diagnos anmälas till smittskyddsläkaren via Sminet.

Inloggning till Sminet:

Kostnadsfrihet

Patienten betalar ordinarie avgifter, eftersom sjukdomen inte är allmänfarlig.

Externa länkar

Antibiotika vid faryngotonsilliter i öppenvård – behandlingsrekommendation (Läkemedelsverket)

Scarlatina NAG Stramas behandlingsrekommendation

Grupp A Streptokocker (GAS) på Infpreg

Betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) (invasiv) – sjukdomsstatistik (Folkhälsomyndigheten)

Invasiva grupp-A streptokocker (iGAS) veckorapporter (Folkhälsomyndigheten)