Navigera till sidans huvudinnehåll

Brucellos

Brucellos är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Flera olika djurarter kan bära på smittan, men i Sverige utrotades sjukdomen i djurpopulationen på 1950-talet och det fåtal fall som ses i Sverige varje år har nästan uteslutande smittats utomlands eller via importerade livsmedel. Människan smittas framför allt via opastöriserade mejeriprodukter, men otillräckligt uppvärmt kött utgör också en risk. Bakterien kan smitta vid direktkontakt med kroppsvätskor från infekterade djur. Brucella kan också orsaka laboratoriesmitta, ange därför alltid misstanke om brucella på labremissen.

Sjukdomsbilden karakteriseras av långdragna, återkommande feberperioder (undulerande feber), huvudvärk, muskelvärk och trötthet. Sjukdomen kan, om den inte behandlas, pågå under många månader och kompliceras av bland annat led- och skelettinfektioner, hjärtmuskelinflammation samt hjärnhinneinflammation.

Brucella är en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. 

Behandlande läkares ansvar

  • Ge patienten information om brucella
  • Förhållningsregler är inte aktuellt då sjukdomen inte är allmänfarlig
  • Smittspårning
  • Smittskyddsanmälan

Smittspårning

Identifiera misstänkt smittort och smittkälla. Vid misstanke om livsmedelsburen smitta i Sverige kontaktar smittskydd livsmedelsinspektör i kommunen. 

Smittskyddsblad

Det finns inga smittskyddsblad för brucella. 

Smittskyddsanmälan

Alla fall ska senast dagen efter diagnos anmälas till smittskyddsläkaren via Sminet.

Inloggning till Sminet: 

Kostnadsfrihet

Patienten betalar ordinarie avgifter, eftersom sjukdomen inte är allmänfarlig.

Externa länkar

Sjukdomsinformation om brucellos (Folkhälsomyndigheten)