Navigera till sidans huvudinnehåll

Campylobacter

Campylobacter är en bakterie som kan orsaka diarré, magsmärtor, feber och ibland kräkningar. Bakterien smittar genom mat eller dryck som innehåller bakterien.

Campylobacterinfektion är en allmänfarlig sjukdom som är både anmälningspliktig och smittspårningspliktig.

Behandlande läkares ansvar

  • Medicinskt omhändertagande
  • Förhållningsregler
  • Smittspårning
  • Smittskyddsanmälan

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om campylobacterinfektion, inklusive hur det smittar – se smittskyddsblad för läkare.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt – se smittskyddsblad.

Personer med aktuella tarmsymtom – kräkningar och/eller diarré – skall inte arbeta i vård med patientkontakt eller med livsmedel eller vistas i barnomsorg.

Återgång till arbete eller barnomsorg kan ske vid symtomfrihet, ingen kontrollodling krävs. Se dokumentet Smittfriförklaring vid tarmsmitta under Regionala riktlinjer och rutiner.

Givna förhållningsregler ska dokumenteras i journalen. Enklast görs detta genom att skriva ”förhållningsregler givna enligt smittskyddsläkarnas smittskyddsblad”.

Smittspårning

Frågor till patienten samt åtgärder - se smittskyddsblad för läkare.

Kartlägg noggrant vad patienten ätit dygnen innan sjukdomsdebuten. Eventuella matrester/förpackningar som kan ha samband med sjukdomen kan sparas i en plastpåse i kylen. Smittskyddet tar vid behov kontakt med patient och livsmedelsinspektör i kommunen för provtagning av maten.

Provta kontakter med symtom.

Smittskyddsblad

Här hittar du alla smittskyddsblad, inklusive översättningar:

Smittskyddsanmälan

Alla fall ska senast dagen efter diagnos anmälas till smittskyddsläkaren via Sminet.

Inloggning till Sminet:

Kostnadsfrihet

Eftersom campylobacterinfektion är en allmänfarlig sjukdom ska provtagning och vård vara kostnadsfri.

Regionala riktlinjer och rutiner

Smittfriförklaring för tarminfektioner enligt Smittskyddslagen

Symtomlista tarmsmitta

Tarmsmitta - utbrott på flyktingboende

Vårdhygieniska riktlinjer vid tarmsmitta

Externa länkar

Sjukdomsinformation om campylobacter (Folkhälsomyndigheten)

Campylobacter (Livsmedelsverket)

Hygienråd vid tarmsmitta, patientinformation (Smittskyddsläkarföreningen)