Navigera till sidans huvudinnehåll

Campylobacter

Campylobacter är en bakterie som kan orsaka diarré, magsmärtor, feber och ibland kräkningar. Bakterien smittar genom mat eller dryck som innehåller bakterien.

Campylobacterinfektion är en allmänfarlig sjukdom som är både anmälningspliktig och smittspårningspliktig.

Information till patienten

Ge patienten information om campylobacterinfektion, inklusive hur det smittar – se smittskyddsblad för läkare.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt – se smittskyddsblad.

Personer med aktuella tarmsymtom – kräkningar och/eller diarré – skall inte arbeta i vård med patientkontakt eller med livsmedel eller vistas i barnomsorg. Ingen kontrollodling krävs för återgång i arbete vid symtomfrihet, se dokumentet Smittfriförklaring vid tarmsmitta under Regionala riktlinjer och rutiner.

Givna förhållningsregler ska dokumenteras i journalen. Enklast görs detta genom att skriva ”förhållningsregler givna enligt smittskyddsläkarnas smittskyddsblad”.

Smittspårning

Frågor till patienten samt åtgärder - se smittskyddsblad för läkare.

Kartlägg noggrant vad patienten ätit dygnen innan sjukdomsdebuten. Eventuella matrester/förpackningar som kan ha samband med sjukdomen kan sparas i en plastpåse i kylen. Smittskyddet tar vid behov kontakt med patient och livsmedelsinspektör i kommunen för provtagning av maten.

Provta kontakter med symtom.

Smittskyddsblad

Här hittar du alla smittskyddsblad, inklusive översättningar: https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/smittskyddsblad/

Smittskyddsanmälan

Alla fall ska senast dagen efter diagnos anmälas till smittskyddsläkaren via Sminet.

Inloggning till Sminet: https://sminet3-prod.sminet.se/

Kostnadsfrihet

Eftersom campylobacterinfektion är en allmänfarlig sjukdom ska provtagning och vård vara kostnadsfri.

Regionala riktlinjer och rutiner

Hygienråd vid tarmsmitta, patientinformation

Smittfriförklaring för tarminfektioner

Symtomlista tarmsmitta

Tarmsmitta - utbrott på flyktingboende

Vårdhygieniska riktlinjer vid tarmsmitta