Navigera till sidans huvudinnehåll

Candida auris

Candida auris är en multiresistent jästsvamp som kan orsaka utbrott i vården. Svampen är än så länge ovanlig i Sverige, men har gett upphov till utbrott på framför allt intensivvårdsavdelningar i andra länder. Svampen kan ge mycket allvarliga och svårbehandlade infektioner. Spridningssättet är i första hand kontaktsmitta via händer, ytor och utrustning.

Screeningodling för Candida auris ska göras på alla patienter som vårdats inneliggande på sjukhus utomlands och sedan läggs in på sjukhus, eller ska ha avancerad poliklinisk vård (t ex dialys), i Sverige.

Candida auris är inte anmälningspliktigt, men samråd alltid med Smittskydd Vårdhygien vid fall.

Behandlande läkares ansvar

  • Screening odla utlandsvårdade patienter, se rubriken Screeningodling nedan.
  • Vid fynd av Candida auris samråd med Smittskydd Vårdhygien för hygienrutiner och med infektionsläkare vid behov av behandling.

Screeningodling

Screeningodling för Candida auris ska göras på alla patienter som vårdats inneliggande på sjukhus utomlands och sedan läggs in på sjukhus, eller ska ha avancerad poliklinisk vård (t ex dialys), i Sverige.

Vid beställningen av paket för multiresistenta bakterier i BOS får man en uppmaning att även beställa prover för Candida auris om man svarar ”Ja” på frågan om vård utomlands senaste 6 månaderna.

Odlingar ska då tas med Eswab-pinne fuktade med NaCl enligt följande:

  • Näsa: En pinne förs in i ena näsborren och roteras mot näsväggen. Provta sedan andra näsöppningen med samma pinne.
  • Axiller och ljumskar: Använd en pinne till båda axillerna och ytterligare en pinne till båda ljumskarna.
  • Sår: Vid eventuella sår används en pinne per sår.

Rutiner och riktlinjer

Patienter som sjukhusvårdats utomlands senaste 6 månaderna bör vårdas på enkelrum med egen WC i väntan på svar på odling för multiresistenta bakterier och Candida auris.

Alkoholbaserade hand- och ytdesinfektionsmedel är effektiva mot Candida auris. Samma vårdhygieniska riktlinjer som vid MRSA kan användas vid vård av patient med Candida auris.

Externa länkar

Candida auris in healthcare settings (ECDC)