Navigera till sidans huvudinnehåll

Cryptosporidier

Cryptosporidium är en parasit som kan orsaka vattentunna diarréer, illamående och smärtor i magen. Cryptosporidium smittar genom mat eller dryck som innehåller smittämnet, eller genom nära kontakt med smittad person eller infekterade djur, till exempel kalvar.

Cryptosporidier är en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

  • Ge patienten information om cryptosporidiuminfektion, inklusive hur det smittar – se smittskyddsblad för läkare.
  • Smittspårning
  • Smittskyddsanmälan

Förhållningsregler

Eftersom sjukdomen inte räknas som allmänfarlig ges inga förhållningsregler. Det är dock viktigt att behandlande läkare informerar patienten om vad hen kan göra för att inte smitta andra – se smittskyddsläkarblad för patient.

Ingen kontrollodling krävs för återgång i arbete vid symtomfrihet, se dokumentet smittfriförklaring vid tarmsmitta nedan.

Smittspårning

Kartlägg vad patienten har ätit, men tänk på att inkubationstiden är ca en vecka. Eventuella matrester/förpackningar som kan ha samband med sjukdomen kan sparas i en plastpåse i kylen. Smittskyddet tar vid behov kontakt med patient och livsmedelsinspektör i kommunen för provtagning av maten.

Efterfråga dessutom:

  • insjukningsdatum
  • om fler är sjuka i omgivningen
  • om patienten badat bassängbad
  • eventuella djurkontakter

Smittskyddsblad

Här hittar du alla smittskyddsblad, inklusive översättningar:

Smittskyddsanmälan

Alla fall ska senast dagen efter diagnos anmälas till smittskyddsläkaren via Sminet.

Inloggning till Sminet:

Kostnadsfrihet

Patienten betalar ordinarie avgifter, eftersom sjukdomen inte är allmänfarlig.

Regionala riktlinjer och rutiner

Vårdhygieniska riktlinjer vid tarmsmitta

Smittfriförklaring för tarminfektioner enligt Smittskyddslagen

Externa länkar

Sjukdomsinformation om cryptosporidiuminfektion (Folkhälsomyndigheten)

Hygienråd vid tarmsmitta, patientinformation (Smittskyddsläkarföreningen)