Navigera till sidans huvudinnehåll

Difteri

Difteri orsakas av bakterien Corynebacterium diphtheriae, vilken kan bilda ett toxin som ligger bakom merparten av difterins sjukdomssymtom. Difteri ger som regel en svalginfektion men sjukdomen kan också ge upphov till en infektion i huden (huddifteri). De första symtomen vid svalginfektion brukar uppträda två till fem dygn efter att man blivit smittad. I början liknar sjukdomen vanlig halsfluss. Vid svår infektion får man dock tjocka beläggningar i svalg och luftrör som gör det svårt att andas (så kallad äkta krupp) och i svåra fall kan man till och med kvävas till döds.

Difteri sprids enbart mellan människor och för att man ska bli smittad krävs nära kontakt med en smittsam person. Difteri kan förebyggas genom vaccination som ger immunitet mot toxinet och vaccinationen ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet i Sverige.

Difteri är en allmänfarlig sjukdom som är både anmälningspliktig och smittspårningspliktig.

Behandlande läkares ansvar

  • Ge patienten information om difteri, inklusive hur det smittar – se smittskyddsblad för läkare
  • Omedelbar kontakt med infektionsklinik för behandling och fortsatt handläggning samt kontakt med smittskyddsläkare
  • Förhållningsregler
  • Smittspårning
  • Smittskyddsanmälan

Förhållningsregler

Förhållningsregler ges enligt smittskyddsblad.

Givna förhållningsregler ska dokumenteras i journalen. Enklast görs detta genom att skriva ”förhållningsregler givna enligt smittskyddsläkarnas smittskyddsblad”.

Smittspårning

Smittskyddsåtgärder vidtas omedelbart vid stark klinisk misstanke eller bekräftat fall, vilka omfattar provtagning, antibiotikabehandling och vaccination, se smittskyddsblad.

Fråga patienten om vaccinationsstatus, utlandsvistelse samt kontakter med personer med sår eller svalgsymtom. 

Smittskyddsblad

Här hittar du alla smittskyddsblad, inklusive översättningar: 

Smittskyddsanmälan

Ta telefonkontakt med smittskyddsläkare redan vid misstanke om difteri.

Alla fall ska senast dagen efter diagnos anmälas till smittskyddsläkaren via Sminet.

Inloggning till Sminet:

Klinisk anmälan bör innehålla:

  • insjukningsdatum
  • vaccinationsstatus
  • smittland
  • påbörjade smittspårningsåtgärder

Kostnadsfrihet

Eftersom difteri är en allmänfarlig sjukdom ska provtagning, vård och behandling vara kostnadsfri.

Externa länkar

Sjukdomsinformation om difteri (Folkhälsomyndigheten)