Navigera till sidans huvudinnehåll

E. coli (EIEC, EPEC, ETEC)

Bakterien Escherichia coli betraktades tidigare som en icke sjukdomsframkallande mikroorganism, vanlig i mag- och tarmkanalen både hos människor och djur. Det har dock visat sig att det finns flera olika typer av E. coli som kan ge sjukdom hos människa. Några av dessa kan även finnas hos djur, men djuren är sällan sjuka.

EHEC (EnteroHemorragiska E Coli): Se separat dokument för EHEC.

EIEC (EnteroInvasiva E Coli): Invasiva stammar orsakar sjukdom, speciellt lokaliserad till tjocktarmen. Symtom är feber, slemmig och ibland blodig diarré. Smittspridning sker troligen via smittade livsmedel. Inkubationstiden är kort, 10-18 timmar.

EPEC (EnteroPatogena E Coli): Smittar framför allt barn under två år, men även vuxna kan insjukna. Vanlig diarréorsak hos spädbarn i utvecklingsländerna. Symtom är vattniga diarréer med slem, feber och ibland uttorkning som följd. Inkubationstiden hos vuxna är 9-12 timmar, det är okänt om samma förhållande gäller för barn.

ETEC (EnteroToxinbildande E Coli): Ger rikliga, vattniga diarréer, buksmärtor, kräkningar och ibland feber. Smittar framför allt via livsmedel, men även vattensmitta har beskrivits. Smitta från person till person är ovanligt. Smittan är vanlig i subtropiska och tropiska länder, turister insjuknar ofta, och sjukdomen går ofta under benämningen ”turistdiarré”. Inkubationstiden är normalt 10-12 timmar men kan uppgå till 72 timmar.

EHEC är en allmänfarlig sjukdom som är både anmälningspliktig och smittspårningspliktig. Övriga patogena E. coli är inte anmälningspliktiga. 

Behandlande läkares ansvar

  • Ge patienten information om sjukdomen, inklusive hur den smittar
  • Ge hygienråd, se Hygienråd vid tarmsmitta under Riktlinjer och rutiner
  • Patient med diarré bör stanna hemma från arbete, skola eller förskola

Riktlinjer och rutiner

Hygienråd vid tarmsmitta, patientinformation (Smittskyddsläkarföreningen)

Externa länkar

Sjukdomsinformation om escherichia coli-infektioner i tarmen (Folkhälsomyndigheten)