Navigera till sidans huvudinnehåll

Gonorré

Gonorré orsakas av bakterien Neisseria gonorrhoeae. Den sprids sexuellt och kan infektera urinröret, ändtarm, svalg, slidan och livmoderhalsen. De flesta män som smittas med gonorré får symtom medan många kvinnor inte får några besvär alls. Gonorré kan ge flytningar från urinröret samt hos kvinnor från slida och livmoderhals. Svalginfektion kan likna vanlig halsinfektion. I ändtarm ger smitta lokal inflammation. Ögoninfektion kan ge ett ljuskänsligt rött varande öga. Kvinnor kan drabbas av äggledarinflammation och män kan få inflammation i bitestiklarna; båda tillstånden kan orsaka sterilitet. Inkubationstiden är kort, något dygn till någon vecka.

Gonorré är en allmänfarlig sjukdom som är både anmälningspliktig och smittspårningspliktig.

Behandlande läkares ansvar

 • Ge patienten information om gonorré och att en smittspårning kommer att genomföras som patienten är skyldig att medverka i
 • Patienter med gonorré ska alltid remitteras till STI-mottagningen för behandling och smittspårning
 • Förhållningsregler
 • Smittspårning
 • Smittskyddsanmälan

Förhållningsregler

Förhållningsregler ges enligt smittskyddsblad.

Givna förhållningsregler ska dokumenteras i journalen. Enklast görs detta genom att skriva ”förhållningsregler givna enligt smittskyddsläkarnas smittskyddsblad”.

Smittspårning

Smittspårning för gonorré remitteras till smittspårare på någon av länets hudmottagningar (Jönköping, Nässjö, Värnamo).

Smittskyddsblad

Här hittar du alla smittskyddsblad, inklusive översättningar: 

Smittskyddsanmälan

Gonorré anmäls inte med fullständigt personnummer utan med rikskod.

Rikskod = de fyra första (födelseåret) och de fyra sista siffrorna i personnumret, t ex 1998–6216. Om patienten saknar personnummer, använd istället "Annat nummer".
Vid anmälan med rikskod måste laboratorienummer (även kallat LID-nummer) för provet anges, detta finns i provsvaret från mikrobiologen.

Alla fall ska senast dagen efter diagnos anmälas till smittskyddsläkaren via Sminet.

Inloggning till Sminet: 

Klinisk anmälan bör innehålla:

 • rikskod
 • laboratorienummer
 • typ av infektion och anledning till undersökning
 • diagnosdatum
 • sannolikt smittland
 • sannolik smittväg
 • vilka förhållningsregler som getts
 • om smittspårningen remitterats till annan klinik och i så fall vilken

Kostnadsfrihet

Eftersom gonorré är en allmänfarlig sjukdom ska provtagning, vård och behandling vara kostnadsfri.

Riktlinjer och rutiner

Fakta kunskapsstöd STI – Gonorré

Klamydia- och gonorrétest via 1177

Externa länkar

Sjukdomsinformation om gonorré (Folkhälsomyndigheten)