Navigera till sidans huvudinnehåll

Influensa

Influensasjukdomen orsakas av att influensavirus infekterar luftvägarna. Det finns tre influensavirustyper som infekterar människa: A, B och C. Influensa A och B, ger upphov till den typiska influensasjukdomen, medan influensa C orsakar oftast milda förkylningssymtom. Typisk influensa börjar plötsligt med frossa, snabbt stigande feber ofta upp över 40 grader, allmän muskelvärk och huvudvärk, och påtaglig sjukdomskänsla. Därefter tilltar symtom från luftvägarna, främst torrhosta som förvärras genom att slemhinnan i luftvägarna angrips.

Influensa är anmälningspliktigt endast för diagnosticerande laboratorium.

Smittskyddsanmälan

Ingen klinisk anmälan skall göras i Sminet. Endast det diagnostiserande laboratoriet behöver göra anmälan.

Vaccination

Vaccination mot influensa

Riktlinjer och rutiner

Vårdhygieniska riktlinjer vid influensa

Hantering av munskydd/andningsskydd - praktisk anvisning för vårdpersonal

Vårdhygien i kommunal vård och omsorg, influensa

Externa länkar

Behandling och profylax vid influensa – behandlings‌‌rekommendation från Läkemedelsverket 

Sjukdomsinformation om influensa (Folkhälsomyndigheten) 

Veckorapporter om influensa (Folkhälsomyndigheten)