Navigera till sidans huvudinnehåll

Klamydia

Klamydia orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis. Den sprids sexuellt och kan infektera urinröret, ändtarm, svalg, slidan och livmoderhalsen. Många som smittas får inga symptom, men kan ändå sprida sjukdomen vidare. Eventuella symtom yttrar sig främst med sveda/klåda när man kissar. Kvinnor som inte behandlas kan få bestående skador på äggledarna med risk för sterilitet. Män kan få inflammation i bitestiklarna, också det ger en liten risk för sterilitet. Barn kan smittas under förlossningen och få ögoninfektion eller lunginflammation. Inkubationstiden är kort, några dygn till någon vecka.

Klamydia är en allmänfarlig sjukdom som är både anmälningspliktig och smittspårningspliktig.

Behandlande läkares ansvar

 • Ge patienten information om klamydia och att en smittspårning kommer att genomföras som patienten är skyldig att medverka i
 • Ge behandling, se Faktablad STI – Klamydia under Riktlinjer och rutiner
 • Fast partner ska behandlas, men måste alltid först provtas. Partnerbehandling kan överlåtas till smittspårare.
 • Förhållningsregler
 • Smittspårning
 • Smittskyddsanmälan

OBS: Klamydiatest som patienten köpt och analyserat själv är inte tillräckligt tillförlitliga. Om en patient kontaktar vården med ett sådant testresultat ska nytt prov alltid tas innan behandling sätts in. Så kallade web-tester, som är inskickade till och analyserade på laboratorium, är däremot i regel tillförlitliga.

Förhållningsregler

Förhållningsregler ges enligt smittskyddsblad.

Givna förhållningsregler ska dokumenteras i journalen. Enklast görs detta genom att skriva ”förhållningsregler givna enligt smittskyddsläkarnas smittskyddsblad”.

Smittspårning

Smittspårning för klamydia remitteras i första hand till smittspårare på någon av länets hudmottagningar (Jönköping, Nässjö, Värnamo).

Smittspårningen syftar till att hitta andra personer som kan vara smittade och se till att de lämnar prov. Sexuella kontakter tolv månader tillbaka i tiden identifieras och kontaktas.

Smittskyddsblad

Här hittar du alla smittskyddsblad, inklusive översättningar

Smittskyddsanmälan

Klamydia anmäls inte med fullständigt personnummer utan med rikskod.

Rikskod = de fyra första (födelseåret) och de fyra sista siffrorna i personnumret, t ex 1998–6216. Om patienten saknar personnummer, använd istället "Annat nummer".
Vid anmälan med rikskod måste laboratorienummer (även kallat LID-nummer) för provet anges, detta finns i provsvaret från mikrobiologen.

Alla fall ska senast dagen efter diagnos anmälas till smittskyddsläkaren via Sminet.

Inloggning till Sminet:

Klinisk anmälan bör innehålla:

 • rikskod
 • laboratorienummer
 • typ av infektion och anledning till undersökning
 • diagnosdatum
 • sannolikt smittland
 • sannolik smittväg
 • vilka förhållningsregler som getts
 • om smittspårningen remitterats till annan klinik och i så fall vilken

Kostnadsfrihet

Eftersom klamydia är en allmänfarlig sjukdom ska provtagning, vård och behandling vara kostnadsfri.

Riktlinjer och rutiner

Fakta kunskapsstöd STI – Klamydia

Klamydia- och gonorrétest via 1177

Externa länkar

Sjukdomsinformation om klamydia (Folkhälsomyndigheten)