Navigera till sidans huvudinnehåll

RS-virus

RS-virus (Respiratory syncytialvirus) är en vanlig orsak till övre luftvägsinfektion och den vanligaste orsaken till nedre luftvägsinfektion hos barn yngre än ett år. Symtomen varierar från lindrig förkylning till allvarlig lunginflammation eller bronkiolit. Allvarliga symtom ses främst hos spädbarn, äldre personer och patienter med nedsatt hjärt-/lungfunktion eller nedsatt immunförsvar. RS-virus sprids med luftvägssekret vid nära kontakt med infekterade personer eller genom kontakt med kontaminerade föremål.

RS-virus är ej anmälningspliktigt.

Behandlande läkares ansvar

Ge patienten information om RS-virus inklusive hur det smittar.

Förhållningsregler

Inte aktuellt då sjukdomen inte är allmänfarlig.

Smittspårning

I regel inte aktuellt. Inga särskilda åtgärder vid bekräftat fall på förskola.

I undantagsfall, vid mycket omfattande samhällsspridning, har smittskydd och barnhälsovården gemensamt tillfälligt rekommenderat att familjer som har spädbarn hemma låter äldre syskon stanna hemma från förskolan om möjligt.

Smittskyddsblad

Det finns inga smittskyddsblad för RS-virus.

Smittskyddsanmälan

RS-virus är ej anmälningspliktigt.

Kostnadsfrihet

Patienten betalar ordinarie avgifter, eftersom sjukdomen inte är allmänfarlig.

Vaccination

Det finns nu godkända vaccin mot RS-virus, Arexvy® som har indikation för användning till personer 60 år och äldre och som då ger ett >80% skydd mot svår sjukdom och Abrysvo® som kan ges till personer äldre än 60 år samt till gravida, för att sedan via överföring av antikroppar från modern uppnå immunitet hos det nyfödda barnet.

Ännu finns inga besked från Folkhälsomyndigheten kring om och i så fall till vem dessa vaccin bör rekommenderas och inga vaccin finns ännu upphandlade i Regionen. Privata vaccinationsmottagningar kommer eventuellt att kunna erbjuda vaccin under hösten 2023.  

Riktlinjer och rutiner

Vårdhygieniska riktlinjer vid RS-virus

Vårdhygien i kommunal vård- och omsorg, RS-virus

Externa länkar

Sjukdomsinformation om RS-virus (Folkhälsomyndigheten)

 Veckorapporter om RS-virus (Folkhälsomyndigheten)