Navigera till sidans huvudinnehåll

Syfilis

Syfilis orsakas av en spiralformad bakterie (en så kallad spiroket) vid namn Treponema pallidum. Smittspridningen sker främst sexuellt. En syfilisinfekterad gravid kvinna kan därtill smitta sitt foster via moderkakan. Sjukdomen indelas i tre stadier – primär, sekundär och tertiär syfilis. De två första stadierna av sjukdomen kallas tidig syfilis och omfattar det första året av infektionen, medan det sista stadiet kallas sen syfilis. Primär syfilis ger smärtsamma sår på könsorganet, i eller vid munnen eller runt ändtarmsöppningen. Tidig syfilis är smittsam medan sen syfilis har ingen eller låg smittsamhet.

Syfilis är en allmänfarlig sjukdom som är både anmälningspliktig och smittspårningspliktig.

Behandlande läkares ansvar

 • Både symtom och provsvar vid syfilis kan vara svåra att bedöma, samråd frikostigt med specialist på STI-mottagningen. En patient med konstaterad syfilis ska alltid remitteras till STI-mottagningen för behandling och smittspårning.
 • Förhållningsregler
 • Smittspårning
 • Smittskyddsanmälan

Förhållningsregler

Förhållningsregler ges enligt smittskyddsblad.

Givna förhållningsregler ska dokumenteras i journalen. Enklast görs detta genom att skriva ”förhållningsregler givna enligt smittskyddsläkarnas smittskyddsblad”.

Smittspårning

Smittspårning för syfilis remitteras till STI-mottagningen.

Smittskyddsblad
Här hittar du alla smittskyddsblad, inklusive översättningar:

Smittskyddsanmälan

Endast syfilis i smittsamt skede är anmälningspliktig, det vill säga tidig syfilis (inom 1 år från smittotillfället).

Syfilis anmäls inte med fullständigt personnummer utan med rikskod.

Rikskod = de fyra första (födelseåret) och de fyra sista siffrorna i personnumret, t ex 1998–6216. Om patienten saknar personnummer, använd istället "Annat nummer".
Vid anmälan med rikskod måste laboratorienummer (även kallat LID-nummer) för provet anges, detta finns i provsvaret från mikrobiologen.

Smittsam syfilis anmälas till smittskyddsläkaren via Sminet.

Inloggning till Sminet: 

Klinisk anmälan bör innehålla:

 • rikskod
 • laboratorienummer
 • typ av infektion och anledning till undersökning
 • diagnosdatum
 • sannolikt smittland
 • sannolik smittväg
 • vilka förhållningsregler som getts
 • om smittspårningen remitterats till annan klinik och i så fall vilken

Kostnadsfrihet

Eftersom syfilis är en allmänfarlig sjukdom ska provtagning, vård och behandling vara kostnadsfri.

Riktlinjer och rutiner

Fakta kunskapsstöd STI – Syfilis

Externa länkar

Sjukdomsinformation om syfilis (Folkhälsomyndigheten)