Navigera till sidans huvudinnehåll

Vattkoppor

Vattkoppor orsakas av vattkoppsvirus (varicella zoster-virus). Sjukdomen börjar oftast med lätt till måttlig feber och värk i kroppen något dygn. Sedan uppstår ett kliande, blåsformigt utslag. Detta brukar först ses på bålen, senare i ansikte, hårbotten och munhåla. Klådan är ofta besvärande. Hosta ingår ofta i bilden (vattkoppor i luftrörens slemhinnor). Efter genomgången sjukdom finns vattkoppsvirus vilande (latent) kvar i nervceller i kroppen. Den vilande infektionen kan senare i livet blossa upp igen och den drabbade får då bältros.

Personer med nedsatt immunförsvar kan bli allvarligt sjuka av vattkoppor. Om en gravid kvinna insjuknar i vattkoppor i anslutning till förlossningen kan det nyfödda barnet bli svårt sjukt.

Vattkoppor är mycket smittsamt och sprids som en luftburen smitta.

Vattkoppor är inte anmälningspliktigt.

Smittspårning

Vattkoppor är inte en smittspårningspliktig sjukdom och smittspårning i samhället är sällan aktuell.

Om en patient med vattkoppor vistats i vården utan adekvata smittskyddsåtgärder, t ex suttit i väntrum tillsammans med andra, görs en smittspårning i samråd med Smittskydd Vårdhygien. Exponerade personer kartläggs och informeras. Särskilt angeläget är detta om immunsupprimerade patienter, gravida eller nyfödda barn kan ha exponerats.

Smittskyddsanmälan

Inte aktuellt.

Riktlinjer och rutiner

Vårdhygieniska riktlinjer Vattkoppor

Externa länkar

Sjukdomsinformation om vattkoppor (Folkhälsomyndigheten)