Navigera till sidans huvudinnehåll

Aktuella rekommendationer om munskydd i vården

Foto: Johan W Avby

Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus har avtagit den senaste tiden.

Därför upphör den allmänna rekommendationen om munskydd vid patientnära arbete i somatisk slutenvård från och med 2024-01-29 29. I vissa situationer kan det fortfarande vara aktuellt att använda munskydd i syfte att skydda andra. Riktlinjerna för arbete med smittsamma patienter är inte ändrade.

Läs den fullständiga rekommendationen här:

Munskydd som smittförebyggande åtgärd inom vård och tandvård