Navigera till sidans huvudinnehåll

Covidbevis

Det finns tre typer av covidbevis

 • Vaccinationsbevis
 • Tillfrisknandebevis 
 • Testbevis - bevis på negativt covidtest
  (Provtagning av asymtomatiska personer inför en resa utförs inte av den offentligt finansierade vården. Invånaren kan hänvisas till privata aktörer som nätläkare eller motsvarande)

Vaccinationsbevis

Om patienten är vaccinerad mot covid-19 kan hen få ett vaccinationsbevis

Det är e-hälsomyndigheten som ansvarar för information om covidbeviset. På deras webbplats finns information om hur pateineten skaffar det digitala covidbeviset, och svar på vanliga frågor. Där finns också ett nummer till deras kundtjänst, som svarar på frågor via telefon.

Det är alltid landet som man reser till som bestämmer vilka regler som gäller där.

Vi rekommenderar att ni hänvisar patienten till eHälsomyndigheten.

Bevis på vaccination för att resa (eHälsomyndigheten)

Läs mer om vad som gäller i olika länder på webbplatsen Sweden abroad

Vaccinationsbevis för personer som saknar svenskt personnummer

Om patienten är vaccinerad i Sverige, men har samordningsnummer och saknar folkbokföringsadress så hänvisa till denna särskilda blankett 

Patienter som har sin vaccination registerad på A-nummer behöver göra följande: 

 • Kontakta den vårdcentral där de vaccinerade sig 
 • Ha giltlig legitimation som tas med till vårdcentralen.

Vårdpersonal som ska skapa vaccinationsbevis till patient som blivit vaccinerad mot covid-19 i Sverige och fått sina vaccinationer registrerade på reservnummer hittar information här

Vaccinationsbevis på uppdrag av patient - eHälsomyndigheten

Rekommenderat arbetssätt Vaccinationsbevis reservnummer (A-nummer) (pdf, 230,7 KB) (pdf, 230.7 KB)

Blankett Vaccinationsbevis reservnummer (A-nummer ) (pdf, 61,8 KB) (pdf, 61.8 KB)

Tillfrisknandebevis

Invånare som inte är vaccinerade mot covid-19 kan ansöka om Bevis på tillfrisknande för att resa. Med detta menas att man tidigare testats positivt för covid-19. Det finns dock en rad krav som måste vara uppfyllda för att ett Bevis på tillfrisknande ska kunna skrivas, vilket gör att det är relativt få som kommer att kunna få ett sådant intyg.

Läs mer om detta:

Bevis på tillfrisknande för att resa (e-Hälsomyndigheten)

Covid-19: Resor och covidbevis (1177.se)

Vilken vårdenhet ska fylla i formuläret?

Smittskydd Vårdhygien ansvarar för att utfärda tillfrisknandebevis för hela Region Jönköpings län samt våra privata vårdcentraler inom vårdval. Efter att kontroll har gjorts om invånaren uppfyller kraven för att få ett tillfrisknandebevis utfärdas beviset via en webbtjänst.

Hur ska invånaren göra för att begära ett tillfrisknandebevis?

Det finns ett formulär på 1177.se Ansökan om tillfrisknandebevis efter covid-19  där invånaren loggar in med Bank-ID för att begära Tillfrisknandebevis.

Det är alltså hit invånare ska hänvisas, inte direkt till Smittskydd Vårdhygien.

Vad krävs för att invånaren ska kunna få ett tillfrisknandebevis:

 • Invånaren ska själv begära att få ett tillfrisknandebevis via formuläret på e-tjänster på 1177.se
 • Syftet med beviset är att användas vid resor utomlands
 • Invånaren ska ha testat positivt för Covid-19 (PCR-test)
 • Provtagningen måste vara utfört av vårdpersonal. OBS! självtester eller självtester med viss assistans av vårdpersonal kan inte användas som grund till intyg. Det innebär att de flesta invånarna som lämnat prov på vårdcentralerna de senaste månaderna inte kan få ett intyg.
 • Provet måste vara taget för minst 11 dagar sedan och högst 180 dagar sedan
 • Invånaren ska inte vara vaccinerad mot Covid-19 (då är det istället ett Vaccinationsbevis som invånaren ska begära ut och använda vid resa)
 • Invånaren behöver ha svenskt personnummer
 • Invånaren ska ha fyllt 16 år
 • Vårdnadshavare kan ansöka om Tillfrisknandebevis för sina barn

Hur snart efter att invånaren har begärt ett bevis kommer det att utfärdas?

Begäran om Tillfrisknandebevis ska enligt eHälsomyndigheten hanteras skyndsamt, inom RJL har detta bedömts som inom 3 arbetsdagar. Dvs formuläret med begäran kommer att skickas till eHälsomyndigheten inom 3 arbetsdagar, sedan tillkommer eHMs hanteringstid. Totalt kan detta ta upp till 3 veckor beroende på om invånaren har digital brevlåda eller får beviset skickat till sin folkbokföringsadress.