Navigera till sidans huvudinnehåll

Covidbevis

Covidbevis utfärdas inte längre

Det är inte längre möjligt att hämta covidbevis för resor. Det beror på att EU‑förordningen om covidbevis upphörde att gälla den 1 juli 2023.

WHO meddelade i maj att covid-19 inte längre uppfyller villkoren för att betraktas som ett internationellt akut hot mot människors hälsa. Därmed förlängdes inte EU‑förordningen om covidbevis efter den 30 juni 2023. EU‑förordningen gjorde det möjligt för E‑hälsomyndigheten att utfärda covidbevis (vaccinations-, test- och tillfrisknandebevis) 

Invånare har eget ansvar att ta reda på vad som gäller om hen ska resa utomlands

Covidbevisen infördes för att underlätta för resor i Europa

Inga länder inom EU/EES kräver i dag covidbevis vid inresa, men utanför EU/EES finns länder som fortfarande har inreseregler med anledning av covid-19. Information finns på Sweden Abroad.

Covidbevis som är giltliga kan användas det till dess att giltighetstiden går ut.

Om invånare behöver information eller intyg om att hen är vaccinerad kan de vända sig till sin vårdgivare. I första hand till den vårdgivare där hen blev vaccinerad.