Navigera till sidans huvudinnehåll

Information om smittskydd och vårdhygiens aktuella utbildningar

Om det är problem med anmälningen till någon av våra utbildningar så skicka ett mail till oss på smittskydd.vardhygien@rjl.se

Digital Nätverksträff för hygienombud i primärvård 20/2 

Vårdhygien välkomnar hygienombud, chefer och andra med hygienintresse som arbetar på vårdcentral till vårens digitala nätverksträff.

Datum

Tisdag 20 februari kl. 14:30-16:00

Digitalt via Zoom

Anmäl dig i LoK (så får du länken på mail)

Hygienombudsträffar primärvård våren 2024

Vårdhygien välkomnar hygienombud, chefer och andra med hygienintresse som arbetar på vårdcentral till vårens hygienombudsträffar!

Träffarna består av två delar:
– första delen kl. 13:00-13:50 är för nya hygienombud och de som vill repetera grunderna.
– andra delen kl. 14:00-16:00 är för alla hygienombud: nya som gamla.

Första delen kl. 13:00-13:50:
Vi går igenom vad uppdraget som hygienombud innebär och hur man utför uppdraget. Exempelvis hur registrering går till i MOA, hur observationer utförs och hur ni kan använda självskattningsblanketten osv.

Nya hygienombud kan med fördel även titta på nedanstående bildspel på vår hemsida innan denna träff:

Basala hygienrutiner på vårdcentral - Bildspel med berättarröst

För erfarna hygienombud som kan grunderna räcker det att delta kl. 14:00-16:00.

Andra delen kl. 14:00-16:00
Agenda kommer under våren.

Datum och plats

  • Måndag 22 april Värnamo sjukhus, konferensrum Iris Målpunkt D Plan 3 
  • Tisdag 23 april  Höglandssjukhuset Eksjö, konferensrum Esther  Målpunkt J Plan 5
  • Måndag 29 april  Länssjukhuset Ryhov, konferensrum Rocksjön Målpunkt L Plan 3 

Vid frågor om träffarna kontakta Linda Thuresson på linda.thuresson@rjl.se

Anmälan i LoK 

Hygienombudsträffar - slutenvård och mottagningar våren 2024

Hygiensjuksköterskorna välkomnar hygienobservatörer, hygienansvariga och chefer till höstens träffar.
Vi kommer att ha tre aulaträffar på sjukhusen, främst riktade till slutenvården.

  • 14/5 - Aulan Värnamo, sjukhus
  • 23/5 - Ulf Sparresalen, Höglandssjukhuset Eksjö 
  • 28/5 - Cymbalen, Länssjukhuset Ryhov

Agenda:

13:00- 13:45 Introduktion nya hygienombud

13.45- 14:00 KAFFE - gemensamt för alla

14:00-16:00 Program för både nya och gamla hygienombud, detaljer kommer senare

Anmälan i LoK

Välkomna!

Chefsutbildning i vårdhygien

Ansvaret för att verksamheten lever upp till god hygienisk standard, vilar på verksamhetschefer, funktionschefer, områdeschefer och enhetschefer.

Denna utbildning ger chefer en översikt över de krav som berör det vårdhygieniska området och en inblick i de stöd och verktyg som finns för att verksamheten ska kunna arbeta mot att säkerställa en god hygienisk standard.

Lagkrav

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ställer krav på att verksamheten och insatserna ska vara av god kvalitet. Hälso- och sjukvårdslagen uttrycker även tydliga krav på att vården ska vara av god hygienisk standard, vilket är naturligt även för andra jämförliga verksamheter som bedriver insatser enligt SoL och LSS. Detta innebär att lokaler, utrustning och hela verksamheten ska utformas så att risken för infektioner och smittspridning blir så liten som möjligt.

Vem behöver gå utbildningen?

Målgrupp för chefsutbildningen är enhetschefer, områdeschefer, funktionschefer och verksamhetschefer i verksamheter som ska tillämpa/berörs av SOSFS 2015:10 samt den nya föreskriften HSFL-FS 2022:44 gällande smittförebyggande åtgärder i vissa SoL- och LSS-verksamheter. Inom Region Jönköpings län betyder det alla vårdverksamheter inklusive de inom vårdval. För kommunal vård och omsorg innefattas: hemtjänst i ordinärt boende enligt SoL, särskilda boenden för äldre enligt SoL, bostad med särskild service för vuxna enligt SoL, bostad med särskild service enligt LSS för barn eller ungdomar och bostad med särskild service enligt LSS för vuxna.

Varför behöver alla chefer gå denna utbildning?

I filmen nedan berättar Pernilla Johansson, hygienssjuksköterska Region Jönköping om utbildningen samt tre röster från deltagare i pilotutbildningen om varför utbildningen är efterlängtad och nödvändig för att minska och undvika vårdrelaterade infektioner inom vård och omsorg.

Klicka på bilden för att komma till filmen

 

Utbildningstillfällen

  • Onsdag 21/2 kl. 13.30-15.30
  • Torsdag 11/4 kl. 13.30-15.30

Utbildningen kommer även att hållas i september och november 2024, vi återkommer med datum.

Utbildningen är digital via Zoom

Arbetar du inom Region Jönköping - Anmälan i LoK

Arbetar du inom Kommunal vård- och omsorg - Anmäl dig här

Varmt välkomna!

Vårdhygien för vård- och omsorgslärare 20/3 -INSTÄLLD

Tyvärr måste vi ställa in säsongens träff för vård- och omsorgslärare i länet som skulle ha ägt rum 20 mars.

Vårdhygien har en rad andra uppdrag som vi behöver prioritera under våren så vi har tyvärr inte möjlighet att hinna med denna träff som det ser ut nu men vi hoppas att vi kommer att kunna återuppta träffarna i framtiden och hör av oss när det blir aktuellt.