Navigera till sidans huvudinnehåll

Information om smittskydd och vårdhygiens aktuella utbildningar

Om det är problem med anmälningen till någon av våra utbildningar så skicka ett mail tll oss på smittskydd.vardhygien@rjl.se

Covidvaccinering i primärvården

Detta är en vaccinationsutbildning för legitimerade sjuksköterskor som ska arbeta med Covid-19 vaccinationer. Kursen är indelad i  fem moduler - Immunologi, Covid-19 vaccin, Ordinera, Vaccinera och Avslutning.

Utbildningen är framställd i samarbete med Smittskydd och vårdhygien tillsammans med Futurum.

Du hittar kursen Covidvaccinering i primärvården i Lärande- och kompetensportalen.

Hygienombud primärvård träffar våren 2023

Vårdhygien välkomnar hygienombud, chefer och andra med hygienintresse som arbetar på vårdcentral till vårens träffar

Hygienombudsträffar

Var och när:

  • Jönköping, 6/4. Kl. 14:00-16:00 (13:10-13:50 för nya hygienombud) Länssjukhuset Ryhov, konferensrum Flygeln
  • Värnamo, 11/4, Kl. 14:00-16:00 (13:10-13:50 för nya hygienombud) Värnamo sjukhus, Konferensrum Iris
  • Eksjö, 13/4. Kl. 14:00-16:00 (13:10-13:50 för nya hygienombud) Höglandssjukhuset, konferensrum Esther

Kl. 13:10-13:50 kommer vi gå igenom hur uppdraget som hygienombud går till. Alla kan delta men denna tid riktar sig till de som är nya hygienombud och vi kommer gå igenom grunderna i uppdraget, exempelvis hur registrering går till i MOA, hur observationer utförs och hur ni kan använda självskattningsblanketten osv.

För erfarna hygienombud som kan grunderna räcker det att delta kl. 14-16:00.

Nya hygienombud kan med fördel även titta på ett bildspel med berättarröst som finns på vår hemsida innan denna träff: https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/vardstod/smittskydd-och-vardhygien/verktygslada/?accordionAnchor=22602

Anmälan i LoK

Glöm inte anmäla eventuella allergier till fikat.
Agenda kommer under våren.

Nätverksträffar

Fokus under träffarna är interaktion där vi diskuterar olika frågor och tar del av varandras erfarenheter.

När och var:

  • Onsdag 22/2 Kl. 14:30-16:00 OBS! NYTT DATUM
  • Tisdag 30/5. Kl. 14:30-16:00

Digitalt via Zoom.

Anmälan i LoK

Vid frågor och funderingar kontakta,
Linda Thuresson, hygiensjuksköterska Smittskydd Vårdhygien
linda.thuresson@rjl.se
010-24 25 718

Vårdhygien för vård- och omsorgslärare 7/3 2023

Den 7 mars 2023 klockan 13.00 – 16.00 är det åter dags för en uppdatering om vårdhygien. Vi välkomnar alla vård- och omsorgslärare i länet till Herrgården Länssjukhuset Ryhov.  Program meddelas senare.

Vi tar emot anmälningar via mail till smittskydd.vardhygien@rjl.se

Hygienombudsträffar för slutenvård och mottagningar - maj 2023

Hygiensjuksköterskorna välkomnar hygienobservatörer, hygienansvariga och chefer till vårens träffar.

Vi kommer att ha tre aulaträffar på sjukhusen, främst riktade till slutenvården.

16/5 Aulan Höglandssjukhuset Eksjö 

23/5 Aulan Värnamo sjukhus

25/5 Aulan Länssjukhuset Ryhov 

Agenda:

13:00-13:45 Information till nya hygienombud

13:45  Gemensamt fika

14:00-16:00 Program för samtliga hygienombud

Vi återkommer med detaljerat program under våren

Anmälan i LoK

Välkomna!