Navigera till sidans huvudinnehåll

Information om smittskydd och vårdhygiens aktuella utbildningar

Om det är problem med anmälningen till någon av våra utbildningar så skicka ett mail tll oss på smittskydd.vardhygien@rjl.se

Covidvaccinering i primärvården

Detta är en vaccinationsutbildning för legitimerade sjuksköterskor som ska arbeta med Covid-19 vaccinationer. Kursen är indelad i  fem moduler - Immunologi, Covid-19 vaccin, Ordinera, Vaccinera och Avslutning.

Utbildningen är framställd i samarbete med Smittskydd och vårdhygien tillsammans med Futurum.

Du hittar kursen Covidvaccinering i primärvården i Lärande- och kompetensportalen.

Strama - infektioner och antibiotika för sjuksköterskor i primärvård

-Hosta, feber, sveda, värk i hals och öra... Vad ska vi göra?

Välkommen att fördjupa dina kunskaper kring hantering av patienter med vanliga infektionssymtom inom primärvård.

 • Utbildningar hålls eftermiddagar kl 13:30-16:30
  • Eksjö 14/9
  • Värnamo 21/9
  • Jönköping 22/9
  • Digitalt via Zoom, samkörs med Jönköping 22/9

Anmälan görs i LoK på denna länk:

https://lok.rjl.se/luvitportal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=3852

För frågor om utbildningen kontakta carl.fridolfsson@rjl.se

Vårdhygien för vård- och omsorgslärare 11/10 2022

Den 11 oktober klockan 13.00 – 15.00 är det åter dags för en uppdatering om vårdhygien.Som de senaste gångerna blir mötet digitalt.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82354360264?pwd=Sm4rTEg0RkNPRm1JMjV5bWJVVzNSUT09

Agenda:      

 • Covid-uppdatering  
 • Multiresistenta bakterier
 • Utbrottshantering
 • Paus
 • Byggrelaterade vårdrelaterade infektioner

Vi tar emot anmälningar via mail till smittskydd.vardhygien@rjl.se

Hygienombudsträffar för primärvården 6, 13 och 18/10

Vårdhygien välkomnar hygienombud, chefer och andra med hygienintresse som arbetar på vårdcentral till höstens hygienombudsträffar! 

Nytt för hösten 2022 är att träffarna kommer ske fysiskt under tre tillfällen, i Jönköping, Eksjö och Värnamo.

Nya hygienombud kan med fördel titta på ett bildspel med berättarröst som finns på vår hemsida innan denna träff: Verktygslåda-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

Var och när:
Jönköping, 6/10. Kl. 14:00-16:00 - Aulan på Länssjukhuset Ryhov.

Eksjö, 13/10. Kl. 14:00-16:00 - Aulan på Höglandssjukhuset.

Värnamo, 18/10, Kl. 14:00-16:00 - Aulan på Värnamo sjukhus.

Agenda:
Mer info om innehåll kommer under hösten, hör av er om ni har önskemål. Vi bjuder på fika.

Anmälan i LoK HÄR

Kontaktuppgifter vid frågor och funderingar:
linda.thuresson@rjl.se
telefon: 010 242 57 18

Influensavaccinatörsträffar 13/10 och 18/10

Aktuell information angående säsongens influensavaccinering. (Två utbildningstillfällen med samma innehåll)

 • Torsdag 13 oktober kl 14:30-16:00

Anslut med länken https://us02web.zoom.us/j/86928614013?pwd=M3Y5d2x6VXRoT0l5WFpzSksrS25oQT09 

 • Tisdag 18 oktober kl 14:30-16:00

Anslut med länken https://us02web.zoom.us/j/84504525292?pwd=bW5IRVdSK1FONE5scVlKWElIT2NsZz09 

Detaljerat program kommer senare. Ingen anmälan nödvändig.

Vårdhygien vid vinterkräksjuka, influensa och andra luftvägsinfektioner 19/10 och 27/10

Vi bjuder in till två digitala träffar, med samma innehåll, för att uppdatera och kraftsamla tillsammans för att undvika besvärliga utbrott av vinterkräksjuka, influensa och andra luftvägsinfektioner på sjukhus och inom kommunal vård och omsorg. Med korrekta hygienrutiner och en bra kommunikation kan smittspridning begränsas.

 • Onsdag 19 oktober klockan 14.30-16.00
 • Torsdag 27 oktober klockan 14.30-16.00

Målgrupp:

Vård- och omsorgspersonal och deras chefer från slutenvård och från särskilda boenden, hemtjänst och hemsjukvård

Frågor vi kommer att diskutera:

 • Hur sprids smitta? Fokus på vinterkräksjuka, influensa och Covid-19
 • Hur undviker jag att föra vidare smitta till andra vårdtagare och att själv bli sjuk?
 • Vilka förebyggande åtgärder kan vi vidta redan innan första sjukdomsfallet inträffar?
 • Hur ser vi till att information om smittrisker framkommer tydligt när vi skickar vårdtagare mellan olika instanser?

Praktisk information:

Anslut genom att följa den här länken (samma för 19 och 27 oktober):
https://us02web.zoom.us/j/89130963786?pwd=WnZ0UFVmYkRrWk1nZHdCazNNWWhKQT09  

 • Var på plats och uppkopplad några minuter i förväg, vi kommer att hålla strikt på tiden
 • Det går att koppla upp sig vid en egen dator eller flera tillsammans i exempelvis ett konferensrum
 • Det finns möjlighet att ställa frågor via chattfunktionen under mötet
 • Föranmälan behövs inte
 • Länkarna kan även delas till andra
 • Frågor? smittskydd.vardhygien@rjl.se tel. 010-242 5719 eller 010- 242 5977

Hygienombudsträff Folktandvården 16/11

Folktandvårdens hygienteam och Vårdhygien välkomnar till ett digitalt möte där vi tar upp aktuella vårdhygieniska ämnen, skapar möjlighet att diskutera frågor och ta del av varandras erfarenheter. Träffen riktar sig till dig som är hygienombud och till andra med hygienintresse som arbetar inom Folktandvården.

När: Onsdag 16 november, kl. 10:00-12:00

Var: Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86920163881?pwd=TEZMSUdIdGh1N1Q4bkJnVVRESmk4QT09

Agenda:
- Hygienrutiner inom Folktandvård
- Blodsmitta
- Hygiendilemman och diskussion
- Engångsprodukter inom tandvård
- Mätning av basala hygienrutiner och klädregler

Anmälan i LoK HÄR

Kontaktuppgifter vid frågor och funderingar:
Folktandvårdens hygienteam: Frida Brogård & Camilla Samuelsson
Mejl: Folktandvarden.Hygienteam@rjl.se

Linda Thuresson, hygiensjuksköterska, Vårdhygien
Mejl: Linda.thuresson@rjl.se
Telefon: 010 242 57 18

Varmt välkomna!

Nätverksträff för primärvårdens hygienombud 6/12

Vårdhygien välkomnar er till ett digitalt nätverksmöte där vi träffas och hjälper varandra med det gemensamma uppdraget som hygienombud. Under träffen kommer ni få ny kunskap, dela med er av erfarenheter och reflektera tillsammans.

Tisdag 6/12, 2022 kl. 14:30-16:00

Digitalt via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86063165577?pwd=akdSYTlia0lzRzB1TEllT29KZE0wdz09

Agenda: Mer info om innehåll kommer under hösten, ni får mejl innan med möjlighet att lämna önskemål på innehåll.  

Anmälan i LoK HÄR

Kontaktuppgifter vid frågor och funderingar:

linda.thuresson@rjl.se
telefon: 010 242 57 18

Varmt välkomna!
/Linda Thuresson, hygiensjuksköterska för primärvården