Navigera till sidans huvudinnehåll

Information om smittskydd och vårdhygiens aktuella utbildningar

Om det är problem med anmälningen till någon av våra utbildningar så skicka ett mail till oss på smittskydd.vardhygien@rjl.se

Informationsträffar för dig som arbetar i kommunal vård- och omsorg - Höstvaccination

Aktuell information angående säsongens höstvaccinationer 2024/2025.
(Två utbildningstillfällen med samma innehåll)

 • Tisdag 17 september kl.14:30 - 16:00

https://us02web.zoom.us/j/84351078777?pwd=ZFEySUx0cWNoT1YvRGRBWEh1WmpJQT09

Mötes-ID: 843 5107 8777

Lösenkod: 859787

 • Torsdag 19 september kl. 14:30 - 16:00

https://us02web.zoom.us/j/83191281872?pwd=eHNOWXlOMDVRWTZyY253OFBFSWxndz09

Mötes-ID: 831 9128 1872
Lösenkod: 271559

Detaljerat program kommer senare. Ingen anmälan nödvändig.

Informationsträffar - Höstvaccination

Aktuell information angående säsongens höstvaccinationer 2024/2025.
(Två utbildningstillfällen med samma innehåll)

Detaljerat program kommer senare. Ingen anmälan nödvändig.

Antibiotikasmart klinik - sjukhusträff

Välkomna till träffar inom Antibiotikasmart klinik!

Detta riktar sig till alla som är involverade i Stramaarbete och arbetet med Antibiotikasmart på er klinik. Till exempel verksamhetsutvecklare, vårdutvecklare, teamsjuksköterskor, Strama-kontaktläkare, Strama-sjuksköterska, hygienombud, biträdande verksamhetschefer mfl.
Klinikerna väljer själva vem eller vilka som är mest lämpade att representera sin klinik.

Träffarna kommer ske tillsammans med andra kliniker vid tre tillfällen, ett på varje sjukhus:

 • 17/9 13:00-15:00 Värnamo sjukhus, konferensrum Iris
 • 24/9 13:00-15:00 Länssjukhuset Ryhov, konferensrum Cymbalen
 • 26/9 13:00-15:00 Höglandssjukhuset Eksjö, konferensrum Esther

Eftermiddagen kommer bjuda på

 • Information från Strama och Vårdhygien
 • Klinikerna lyfter något/några av sina individuella förbättringsarbeten, vad som utförts och kommande projekt
 • Erfarenhetsdelning mellan klinikerna
 • Reflektioner och diskussioner hur klinikerna kan arbeta vidare med konceptet Antibiotikasmart

För frågor om innehåll kontakta  strama@rjl.se

Anmälan i LoK HÄR

Välkommen!

Cecilia Magnusson, Strama

David Edenvik & Sara Björserud, Vårdhygien

Hygienombudsträffar - primärvård hösten 2024

Digital Nätverksträff för hygienombud i primärvård - hösten 2024

Vårdhygien välkomnar hygienombud, chefer och andra med hygienintresse som arbetar på vårdcentral till höstens digitala nätverksträff.

 • 18/9  kl. 14:30-16:00

Anmälan i LoK här

Hygienombudsträffar hösten 2024

Vårdhygien välkomnar hygienombud, chefer och andra med hygienintresse som arbetar på vårdcentral till höstens hygienombudsträffar på de tre sjukhusen!

Träffarna består av två delar:
– första delen kl. 13:00-13:50 är för nya hygienombud och de som vill repetera grunderna.
– andra delen kl. 14:00-16:00 är för alla hygienombud: nya som gamla.

Första delen kl. 13:00-13:50:
Vi går igenom vad uppdraget som hygienombud innebär och hur man utför uppdraget. Exempelvis hur registrering går till i MOA, hur observationer utförs och hur ni kan använda självskattningsblanketten osv.

Nya hygienombud kan med fördel även titta på nedanstående bildspel på vår hemsida innan denna träff:

Basala hygienrutiner på vårdcentral - Bildspel med berättarröst

För erfarna hygienombud som kan grunderna räcker det att delta kl. 14:00-16:00.

Andra delen kl. 14:00-16:00
Agenda kommer under hösten.

Datum och plats

 • Måndag 4/11 Värnamo sjukhus, konferensrum Iris Målpunkt D Plan 3 
 • Tisdag 5/11 Länssjukhuset Ryhov, konferensrum Fiolen - Målpunkt U- Plan 5
 • Onsdag 6/11 Höglandssjukhuset Eksjö, konferensrum Esther  Målpunkt J Plan 5

Vid frågor om träffarna kontakta Linda Thuresson på linda.thuresson@rjl.se

Anmälan i LoK här

Varmt Välkomna!

Vårdhygien vid luftvägsvirus och calici

Två digitala träffar med samma innehåll om om vårdhygien vid luftvägsvirus och calici.

Vi vill samla vårdpersonal och deras chefer från slutenvården och den kommunala vården för att prata ihop oss och kraftsamla för att undvika besvärliga utbrott av luftvägsvirus och calici på sjukhusen och kommunala boenden som slår hårt mot både vårdtagare och personal. Med korrekta hygienrutiner och en bra kommunikation kan smittspridning begränsas.

Frågor vi kommer att diskutera:

 • Hur sprids smitta? Fokus på luftvägsvirus och calici.
 • Hur undviker jag att föra vidare smitta till andra vårdtagare och att själv bli sjuk?
 • Vilka förebyggande åtgärder kan vi vidta redan innan första sjukdomsfallet inträffar?
 • Hur ser vi till att information om smittrisker framkommer tydligt när vi skickar patienter mellan olika instanser?

Datum och tid

 • 17/10 kl. 14:30 - 16:00
 • 24/10 kl. 14:30 - 16:00

Föranmälan behövs inte

Anslut genom att klicka på nedanstående länk (samma länk för båda träffarna)

https://us02web.zoom.us/j/89572737291

Se gärna till att vara på plats och uppkopplad några minuter i förväg, vi kommer att hålla strikt på tiden.

Det går att koppla upp sig vid en egen dator eller flera tillsammans i exempelvis ett konferensrum.

Det finns möjlighet att ställa frågor via chatfunktionen under mötet.

Länken kan även delas till andra.

Välkomna!

Vårdhygien

Hygienombudsträffar - slutenvård och mottagningar hösten 2024

Hygiensjuksköterskorna välkomnar hygienobservatörer, hygienansvariga och chefer till höstens träffar.

Vi kommer att ha tre träffar på sjukhusen, främst riktade till slutenvården.

 • 12/11  - Värnamo sjukhus, Aulan
 • 13/11  - Länssjukhuset Ryhov, Cymbalen Målpunkt M Plan 5
 • 20/11  - Höglandssjukhuset Eksjö, Ulfsparresalen Hus 17 Plan 3

Agenda:

13:00- 13:45 Introduktion nya hygienombud

13.45- 14:00 KAFFE - gemensamt för alla

14:00-16:00 Program för både nya och gamla hygienombud, detaljer kommer senare

Anmälan i LoK här

Välkomna!

Chefsutbildning i vårdhygien

Ansvaret för att verksamheten lever upp till god hygienisk standard, vilar på verksamhetschefer, funktionschefer, områdeschefer och enhetschefer.

Denna utbildning ger chefer en översikt över de krav som berör det vårdhygieniska området och en inblick i de stöd och verktyg som finns för att verksamheten ska kunna arbeta mot att säkerställa en god hygienisk standard.

Lagkrav

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ställer krav på att verksamheten och insatserna ska vara av god kvalitet. Hälso- och sjukvårdslagen uttrycker även tydliga krav på att vården ska vara av god hygienisk standard, vilket är naturligt även för andra jämförliga verksamheter som bedriver insatser enligt SoL och LSS. Detta innebär att lokaler, utrustning och hela verksamheten ska utformas så att risken för infektioner och smittspridning blir så liten som möjligt.

Vem behöver gå utbildningen?

Målgrupp för chefsutbildningen är enhetschefer, områdeschefer, funktionschefer och verksamhetschefer i verksamheter som ska tillämpa/berörs av SOSFS 2015:10 samt den nya föreskriften HSFL-FS 2022:44 gällande smittförebyggande åtgärder i vissa SoL- och LSS-verksamheter. Inom Region Jönköpings län betyder det alla vårdverksamheter inklusive de inom vårdval. För kommunal vård och omsorg innefattas: hemtjänst i ordinärt boende enligt SoL, särskilda boenden för äldre enligt SoL, bostad med särskild service för vuxna enligt SoL, bostad med särskild service enligt LSS för barn eller ungdomar och bostad med särskild service enligt LSS för vuxna.

Varför behöver alla chefer gå denna utbildning?

I filmen nedan berättar Pernilla Johansson, hygienssjuksköterska Region Jönköping om utbildningen samt tre röster från deltagare i pilotutbildningen om varför utbildningen är efterlängtad och nödvändig för att minska och undvika vårdrelaterade infektioner inom vård och omsorg.

Klicka på bilden för att komma till filmen

 

Utbildningstillfällen

Samma utbildning kommer hållas vid två olika tillfällen under hösten 2024. 

 • Tisdag 24/9 kl 13.30 - 15:30
 • Torsdag 14/11 kl 13:30 - 15:30

Utbildningen är digital via Zoom

Arbetar du inom Region Jönköping - Anmälan i LoK

Arbetar du inom Kommunal vård- och omsorg - Anmäl dig här

Varmt välkomna!

Vårdhygien för vård- och omsorgslärare 20/3 -INSTÄLLD

Tyvärr måste vi ställa in säsongens träff för vård- och omsorgslärare i länet som skulle ha ägt rum 20 mars.

Vårdhygien har en rad andra uppdrag som vi behöver prioritera under våren så vi har tyvärr inte möjlighet att hinna med denna träff som det ser ut nu men vi hoppas att vi kommer att kunna återuppta träffarna i framtiden och hör av oss när det blir aktuellt.