Navigera till sidans huvudinnehåll

Vaccin - beställning, leverans, hantering av covid-19 vaccin

Vaccinbeställning

Covid-19 vaccin, (både Comirnaty och Nuvaxovid) kommer i början av varje "vaccinationssäsong" skickas ut till alla vårdcentraler från Smittskydd. Därefter kan vid behov ytterligare vaccin beställas av vårdcentralerna själva genom att maila till covid19vaccination@rjl.se med uppgift om antalet doser man önskar få levererat. För att få vaccin till veckan därpå är deadline onsdagar kl. 09:00. Vaccinet levereras med de ordinarie läkemedelstransporterna. Vaccin till kommunal hälso- och sjukvård levereras till vissa utsedda vårdcentraler där kommunen sedan kan hämta vaccinet.

Hållbarhetsmärkning Comirnaty (Pfizer) färdigspätt

Observera att hållbarhetsdatum Comirnaty (Pfizer) för kylförvaring endast finns på ytterkartongen. Om vaccinflaskor flyttas utan ytterkartong följer inte märkning för hållbarhet med. Hållbarhetsdatum på vaccinflaskan gäller i frysförvaring och ska bortses ifrån.

Kartongen är uppmärkt med utgångsdatum/hållbarhetsdatum. Denna hållbarhetsmärkning på kartongen gäller i kylförvaring

(nedan - bild på kartong färdigspädd.)

image3vyvw.png

Struken hållbarhetsmärkning gäller frysförvaring och är inte relevant för kylförvaring. Samma datum återfinns på vaccinflaskan. Datum på vaccinflaskan är aldrig relevant för kylförvaring, det gäller alltid för frysförvaring. Om struket datum på kartongen eller datum på flaskan har passerats är vaccinet trots det ok att använda. Tillverkaren har fått godkänd förlängd hållbarhet efter att vaccinet tillverkats.   

image5jf5.png

Nedan märkning och datum ska helt bortses från. Visar endast när läkemedelsförpackningen lämnade Apoteket ABs lager i Göteborg. 

imagesxymp.png

Hållbarhet Nuvaxovid

 • Nuvaxovid förvaras endast i kyltemperatur. Vaccinet är hållbart upp till 12 månader i kylskåp och hållbarhetdatum kan läsas på både flaska och kartong. I rumstemeperatur är vaccinet hållbart i 12 timmar.  Punkterad flaska ska användas inom 12 timmar vid förvaring i kyl, om den förvaras i rumstemperatur ska den använas inom 6 timmar.

Hantering av vaccin

Covidvaccinen är temperaturkänsliga och skakkänsliga.

Viktigt att tänka på för att effekten av vaccinet ska behållas:  

 • kylförvaring av oöppnad flaska får inte brytas, transport ska ske i 2°C till 8 °C
 • vaccinflaskorna ska stå stadigt upprätt
 • transportlåda ska lastsäkras
 • minimera antal förflyttningar av en vaccinflaska
 • vaccinet är ljuskänsligt och ska förvaras mörkt

Kan inte ovanstående garanteras ska vaccinet inte användas.

Beställning av förbrukningsmaterial

Beställning

Produkterna kostar ingenting för kund att beställa.
Vid behov av beställning så kontaktas Kundservice på telefon (133 33 knappval 1) eller via mail till

Funktionsbrevlåda: inkop@rjl.se

VIKTIGT är att man beställer i god tid så att man inte riskerar att stå utan material.

Vid beställning så uppger man: Kundnummer, Artikelnummer och Önskad kvantitet.

Följande förbrukningsmaterial kan beställas:

 • 11110002 SPRUTA LUER  1ml 3-KOMP s (100doser =100st.)
 • 11110003 KANYL INJ LUER 1,2x50mm s  (100doser=40st.)
 • 11110004 KANYL INJ LUER 0,6x25mm s  (100doser=100st.)
 • 11110023 PLÅSTER NONW 20x40mm     (100doser=100st.)
 • 11110030 BURK FARLIGT AVFALL 3L GUL (100 doser=1st)
 • 11110032 TORK INJ ALKOHOL     (100doser=100st.)
 • 11110034 SPRUTFAT 180x90x19mm (100doser=100st.)
 • 11110035 PROPP INF KANYL KOMBI s(100doser=100st.)
 • 11110036 KANYL INJ LUER 0,80x50mm s (100doser=20st.) (används enbart till Pfizer vaccin)  
Vid frågor gällande produkterna kan man maila till Materialförsörjnings Funktionsbrevlåda materialforsorjning@rjl.se

Patientkort

Patientkort Comirnaty kan vid behov beställs av vaccinerande enhet hos Pfizer via nedanstående länk. Titta lite extra så ni beställer rätt.

Kort med 3 doser ligger buntade om 50ex per bunt.

Covid-19 material | Pfizer.se

images8lgr.png (png, 32,3 KB)