Navigera till sidans huvudinnehåll

Vaccin - beställning, leverans, hantering

Vaccinbeställning

Vaccin beställs till covid19vaccination@rjl.se senast kl 09:00 onsdagar. Vaccinet levereras med de ordinarie läkemedelstransporterna.

Hållbarhetsmärkning Spikevax (Moderna)

Spikevax går inte längre att beställa och leveras inte ut till vårdcentralerna from årskiftet.

Hållbarhetsmärkning Comirnaty (Pfizer) färdigspätt

Observera att hållbarhetsdatum Comirnaty (Pfizer) för kylförvaring endast finns på ytterkartongen. Om vaccinflaskor flyttas utan ytterkartong följer inte märkning för hållbarhet med. Hållbarhetsdatum på vaccinflaskan gäller i frysförvaring och ska bortses ifrån.

Kartongen är uppmärkt med utgångsdatum/hållbarhetsdatum. Denna hållbarhetsmärkning på kartongen gäller i kylförvaring

(nedan - bild på kartong färdigspädd)

image3vyvw.png

Struken hållbarhetsmärkning gäller frysförvaring och är inte relevant för kylförvaring. Samma datum återfinns på vaccinflaskan. Datum på vaccinflaskan är aldrig relevant för kylförvaring, det gäller alltid för frysförvaring. Om struket datum på kartongen eller datum på flaskan har passerats är vaccinet trots det ok att använda. Tillverkaren har fått godkänd förlängd hållbarhet efter att vaccinet tillverkats.   

image5jf5.png

Nedan märkning och datum ska helt bortses från. Visar endast när läkemedelsförpackningen lämnade Apoteket ABs lager i Göteborg. 

imagesxymp.png

Hållbarhet Nuvaxovid

 • Nuvaxovid förvaras endast i kyltemperatur och hållbarhetdatum kan läsas på både flaska och kartong.   

Hantering av vaccin

Covidvaccinen från Pfizer och Moderna (mRNA-vaccin) är temperaturkänsliga och skakkänsliga.

Viktigt att tänka på för att effekten av vaccinen ska behållas:  

 • kylförvaring av oöppnad flaska får inte brytas, transport ska ske i 2°C till 8 °C
 • vaccinflaskorna ska stå stadigt upprätt
 • transportlåda ska lastsäkras
 • minimera antal förflyttningar av en vaccinflaska
 • vaccinet är ljuskänsligt och ska förvaras mörkt

Kan inte ovanstående garanteras ska vaccinet inte användas.

Beställning av förbrukningsmaterial

Beställning

Produkterna kostar ingenting för kund att beställa.
Vid behov av beställning så kontaktas Kundservice på telefon (133 33 knappval 1) eller via mail till

Funktionsbrevlåda: inkop@rjl.se

VIKTIGT är att man beställer i god tid så att man inte riskerar att stå utan material.

Vid beställning så uppger man: Kundnummer, Artikelnummer och Önskad kvantitet.

Följande förbrukningsmaterial kan beställas:

 • 11110002 SPRUTA LUER  1ml 3-KOMP s (100doser =100st.)
 • 11110003 KANYL INJ LUER 1,2x50mm s  (100doser=40st.)
 • 11110004 KANYL INJ LUER 0,6x25mm s  (100doser=100st.)
 • 11110023 PLÅSTER NONW 20x40mm     (100doser=100st.)
 • 11110030 BURK FARLIGT AVFALL 3L GUL (100 doser=1st)
 • 11110032 TORK INJ ALKOHOL     (100doser=100st.)
 • 11110034 SPRUTFAT 180x90x19mm (100doser=100st.)
 • 11110035 PROPP INF KANYL KOMBI s(100doser=100st.)
 • 11110036 KANYL INJ LUER 0,80x50mm s (100doser=20st.) (används enbart till Pfizer vaccin)  
Vid frågor gällande produkterna kan man maila till Materialförsörjnings Funktionsbrevlåda materialforsorjning@rjl.se

 

Återkallelse av ersättningsprodukt utan integrerad skyddsfunktion

 • OneMed KD-Fine, kanyl inj, icke sticksäker, 0,6x25mm 23G, färgkod blå

Leverantörens artikelnummer: 900284

Finns ersättningsprodukt OneMed KD-Fine, kanyl inj, icke sticksäker, 0,6x25mm 23G, färgkod blå. Leverantörens artikelnummer: 900284, kvar i verksamheten får dessa inte användas mer. Kanyler utan integrerat skydd får bara användas om det inte finns produkter som är säkra att tillgå på marknaden.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker finns krav på att vassa föremål, som är avsedda att användas på människor och som kan komma i kontakt med kroppsvätskor, ska vara försedda med stickskydd (14 §).

För att säkerställa att vi inte använder ovanstående produkt utan integrerad skyddsfunktion ska kvarvarande OneMed KD-Fine, kanyl inj, icke sticksäker, 0,6x25mm 23G, färgkod blå, återsändas till Materialförsörjningen.

Vaccinerande enheter får själva avropa enl. den rutin som nu finns (via kundservice) när man behöver den sticksäkra varianten 11110004 KANYL INJ LUER 0,6x25mm s (lev art nr. 305962).

Vid frågor/funderingar gällande returnering – nybeställning kontakta gärna Materialförsörjning via mail: materialforsorjning@rjl.se

Vid frågor/funderingar gällande återkallelsen kontakta Arbetsmiljöenheten via mail: arbetsmiljoenheten@rjl.se

Patientkort

Patientkort för Spikevax och Nuvaxovid levereras ut med vaccinet.

Patientkort Comirnaty beställs av vaccinerande enhet efter behov hos Pfizer via nedanstående länk. Titta lite extra så ni beställer rätt.

Kort med 3 doser ligger buntade om 50ex per bunt.

Covid-19 material | Pfizer.se

images8lgr.png (png, 32,3 KB)