Navigera till sidans huvudinnehåll

Pneumokock-vaccination

Vaccination mot pneumokocker rekommenderas till barn inom barnvaccinationsprogrammet och till riskgrupper för allvarlig pneumokockinfektion, inklusive alla som är 65 år och äldre.

Pneumokocker

Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner såsom lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. Dessa är sjukdomar som förekommer i alla åldrar, även om allvarliga pneumokockinfektioner främst drabbar små barn och äldre personer.

Det finns en mängd olika serotyper av pneumokocker och inget vaccin skyddar mot alla typer. Det finns två principiellt olika vaccintyper som används till delvis olika grupper och dessutom innehåller de olika vaccinen olika många serotyper.

Vaccinsorter

Det finns två olika typer av vaccin mot pneumokocker:

Polysackaridvaccin (PPV)

Baseras på pneumokockens kolhydratrika kapsel. Kolhydrater kan inte inducera ett immunologiskt minne på samma sätt som proteiner och upprepade doser ger inte heller någon boostereffekt som vid proteinbaserade vacciner. Denna typ av vaccin ges inte till små barn (<2 år) eftersom deras immunförsvar inte kan utveckla antikroppar mot kolhydratvaccin.

Tillgängligt vaccin:

 • Pneumovax (PPV23). Innehåller 23 serotyper. Godkänt för barn från 2 års ålder och för vuxna.

Konjugatvaccin (PCV)

I dessa vaccin är kolhydraterna från kapseln kopplade (konjugerade) till ett protein, vilket gör att det immunologiska svaret blir bättre. Vaccinet inducerar ett immunologiskt minne som förstärks av upprepade doser och vaccination har även effekt på bärarskap av pneumokocker.

Tillgängliga vaccin:

 • Synflorix (PCV10): Innehåller 10 olika serotyper. Godkänt för barn, men inte för vuxna. Det pneumokockvaccin som för närvarande ges inom barnvaccinationsprogrammet i vår region.
 • Prevenar 13 (PCV13): Innehåller 13 olika serotyper. Godkänt för barn och vuxna.

Nya vaccin som är godkända, men ännu inte upphandlade:

 • Vaxneuvance (PCV15): Innehåller 15 olika serotyper. Hittills endast godkänt för vuxna.
 • Apexxnar (PCV20): Innehåller 20 olika serotyper. Hittills endast godkänt för vuxna.

Dessa vaccin går inte att beställa hem för närvarande eftersom det ännu inte finns något avtal. En nationell upphandling pågår och förhoppningsvis kommer något av dem att bli tillgängligt under vintern 2022/2023. Apexxnar går att förskriva på recept och ingår i högkostnadsskyddet.

Barnvaccinationsprogrammet

Sedan 2009 erbjuds alla barn i Sverige PCV i barnvaccinationsprogrammet vid tre, fem och tolv månaders ålder. Det vaccin som ges är konjugatvaccin (för närvarande Synflorix, se Vaccinsorter ovan).

Vaccination av riskgrupper

Vaccination mot pneumokocker rekommenderas till vuxna och barn två år och äldre som har sjukdomar eller tillstånd som ger en ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom. Dessutom rekommenderas vaccination till alla personer som är 65 år och äldre. Från och med mars 2022 ingår vaccination mot pneumokocker i ett nationellt vaccinationsprogram för riskgrupper.

Riskgrupper enligt nedan vaccineras kostnadsfritt.

Grupper med ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom:

 • Personer som är 65 år eller äldre
 • Kronisk hjärtsjukdom
 • Kronisk lungsjukdom
 • Nedsatt lungfunktion av annan orsak (t ex neurologisk sjukdom, fetma)
 • Kronisk leversjukdom
 • Kronisk njursvikt
 • Diabetes mellitus

Till denna grupp rekommenderas en dos polysackaridvaccin (PPV23, Pneumovax). I normalfallet rekommenderas inte någon upprepad vaccination.

Grupper med mycket hög risk för pneumokocksjukdom:

 • Personer som saknar mjälte eller har nedsatt mjältfunktion
 • Likvorläckage
 • Kraftigt nedsatt immunförsvar*
 • Cochleaimplantat
 • Cystisk fibros
 • Organtransplantation

*T ex hematologisk cancer, sickelcellsanemi, lungcancer eller behandling med TNF-alfa-hämmare, monoklonala antikroppar eller cytostatika. Personer som genomgått stamcells- eller benmärgstransplantation vaccineras enligt särskilt schema.

Till denna grupp rekommenderas vaccination med både konjugatvaccin (PCV13, Prevenar 13) och polysackaridvaccin (PPV23, Pneumovax). Ge först en dos Prevenar och därefter en dos Pneumovax efter minst två månader.

Till en person som redan fått en dos Pneumovax ges en dos Prevenar 13 efter minst ett år.

För denna grupp kommer rekommendationerna att uppdateras när den nationella upphandlingen är klar och något av det 15- eller 20-valenta vaccinet finns tillgängligt (se Vaccinsorter ovan).