Navigera till sidans huvudinnehåll

Så här används Visirub®

Så här går det till

Lägg ut det mörka underlägget på ett bord. Ställ boxen ovanpå. Välj om möjligt en mörkare del av rummet. För mycket infallande ljus gör att man ser resultatet sämre.

Anslut kontakten till boxen och till ett jordat eluttag. Ibland kan det behövas förlängningssladd. Placera sladden så att man undviker att snubbla på den.
Sätt på boxen med strömknappen på boxens baksida. Låt den värma upp 15 minuter.

Utför handdesinfektion med den färdigblandade handspriten och placera händerna under UV-lampan i boxen i höjd med den vita markeringen.

Tvätta alltid händerna efter testet!

Så tolkas resultatet

Huden blir vitaktig på de ställen där den preparerade handspriten gnidits in. Ytor som missats är hudfärgade.
Vid granskning av händerna, efter bearbetning, titta på dem från olika håll under lampan:

 • insidor
 • ovansidor
 • böj fingrarna så att du ser fingertoppar och naglar/nagelband
 • spreta med fingrarna så att du ser mellan fingrarna
 • vinkla händerna så att du ser sidorna
 • handleder
 • har du ringar på, flytta på dem för att kunna se de ytor som varit täckta.

Att tänka på

 • Använd endast EcocontrastTM. Vätska för träning av hygienisk handdesinfektion.
 • Förvara handspritsflaskan i tillsluten plastpåse, i transportväskan.
 • Skruva ner pumpen i stängt läge, annars är det risk för läckage i transportlådan.
 • Rengör box och lampa med lätt fuktad duk med rengöringsmedel utan lösningsmedel och vatten. Aldrig när den är kopplad till elnätet!

Varning från tillverkaren

”Vid användning av vissa mediciner, t.ex. antibiotika, eller vid överkänslighet, bör testpersoner informera sig om ifall detta medför ökad UV-känslighet hos huden. Personer som har opererats mot grå starr bör rådfråga läkare. I enstaka fall kan UV-skyddsglasögon behövas.”

Titta inte direkt in i UV-ljuset!

Utrustningslista

 • Transportlåda
 • ”Checkbox”, kallad box, med UV-lampa
 • EcocontrastTM. (Tillhandahålls av enhet som lånar ut boxen).
 • Mörkt underlägg, gärna av plast (slät, ren, svart sopsäck går bra).
 • Vissa Transportväskor är utrustad med en svart inläggsbotten för en optimal presentation.

Mer information

Läs tillverkarens information om produkten som finns i transportlådan.