Navigera till sidans huvudinnehåll

TBE-vaccination

TBE (tick-borne encephalitis), fästingburen encefalit, är en virusinfektion som kan överföras mellan djur och människa via fästingen. Det finns ingen specifik behandling mot infektionen, men vaccination ger ett effektivt förebyggande skydd.

TBE-sjukdomen

Många som smittas av TBE-viruset får endast milda eller influensaliknande symtom och dessa patienter diagnosticeras i regel aldrig.

Ungefär en fjärdedel av de infekterade får CNS-manifestationer och det är dessa individer vi ser inom akutsjukvården. Vissa patienter har ett tvåfasinsjuknande. Då ses först ett ospecifikt febertillstånd med muskel- och huvudvärk, ofta med leuko- och trombocytopeni, ev lättare transaminasstegring. Patienten mår efter några dagar bättre men återinsjuknar sedan med hög feber och tecken på CNS-engagemang.

Den kliniska bilden varierar från lindrig meningit till allvarlig encefalit med hög feber, svår huvudvärk, förvirring, medvetandepåverkan och emellanåt kramper och förlamningar. De flesta blir helt återställda men upp mot 30 procent får långdragna eller till och med bestående besvär i form av uttalad trötthet, minnesstörningar och liknande, och, i ovanliga fall, bestående förlamningar. Dödsfall kan förekomma. 

Myelit med skulder-, hemi- eller tetrapares ses i ca 10 % av fallen och kan ses även hos patienter som ej ter sig encefalitiska.

Vem rekommenderas vaccination?

Behovet av vaccination bedöms utifrån hur mycket personen vistas i naturen i områden där TBE förekommer. Den som bor i ett högriskområde, men sällan eller aldrig vistas i skog och mark behöver i regel inte vaccineras. Det finns dock sällan anledning att neka någon som önskar vaccinera sig.

Riskområden

Störst risk att smittas av TBE är det i Stockholms, Uppsalas och Södermanlands kustområden, men smittan finns nu i stora delar av mellersta och södra Sverige. I allt fler län börjar man gå ifrån att prata om specifika riskområden och rekommenderar istället vaccination till alla som rör sig mycket i skog och mark och därmed riskerar att bli fästingbitna.

I Jönköpings län finns två riskområden på var sin sida om Vättern: Brandstorp, Habo på västra sidan och området runt Gränna, Bunn, Ören på östra sidan. På senare år har även fall börjat dyka upp på Höglandet (Tranås, Aneby, Eksjö). Däremot ses i princip inga fall i södra halvan av länet.

Utomlands finns viruset i stora delar av Centraleuropa, i de baltiska länderna, i Ryssland och på Åland.

Barn

Barn kan insjukna i TBE men förskolebarn får i regel mildare symtom än vuxna. TBE-vaccin till barn kan ges från 1 års ålder och ger generellt ett bra skydd mot sjukdom hos barn.

Vaccinationsschema

Grundvaccination mot TBE består av tre eller fyra doser, beroende på ålder och eventuellt nedsatt immunförsvar. Därefter behövs påfyllnadsdoser vart femte år.

Detaljerat vaccinationsschema finns på 1177 Vårdguidens webplats.

Skyddseffekt

Cirka 90 procent av de vaccinerade har skyddande antikroppar två veckor efter den andra vaccindosen. Efter komplett grundvaccination har de allra flesta ett gott skydd även om vaccingenombrott förekommer.

Karta och statistik

Karta över sannolik smittort för TBE-fall i Jönköpings län 2004-2021. Det senaste årets fall är markerade med gul färg.

image08qrb.png Klicka här för större bild (jpg, 139,4 KB)

Antal diagnosticerade fall av TBE i Region Jönköpings län 2008-2021.imagezgwr.png Klicka här för större bild (jpg, 59,5 KB)