Navigera till sidans huvudinnehåll

Vaccin mot bältros

Det finns två godkända vaccin mot bältros, Zostavax och Shingrix. Inget av dessa vaccin finns upphandlat i regionen, erbjuds kostnadsfritt eller ingår i högkostnadsskyddet, utan patienten betalar hela kostnaden.

NT-rådet avråder från att bältrosvaccin ska ges på regionens bekostnad. Undantagsvis, efter individuell bedömning, kan dock Shingrix ges till svårt immunsupprimerade patienter via sjukhusanknuten verksamhet.

Om en patient vänder sig till vårdcentralen med önskemål om bältrosvaccination finns två alternativ:

  • hänvisa patienten till privat vaccinationsmottagning
  • beställ hem vaccin och vaccinera på vårdcentralen, patienten betalar hela vaccinkostnaden

Zostavax är möjligt att skriva ut på recept, men detta förfarande rekommenderas inte i första hand, eftersom vaccinet kräver en obruten kylkedja. Shingrix är inte möjligt att skriva ut på recept.

 

Korta fakta om Zostavax och Shingrix

 

Zostavax

Shingrix

Typ av vaccin:

Levande, försvagat vaccin

Icke-levande vaccin

Dosering:

Engångsdos

Två doser med två månaders intervall

Godkänt från:

50 års ålder

18 års ålder om ökad risk för bältros, annars från 50 års ålder

Kontraindikationer:

Immunosuppression, graviditet

 

Samvaccination:

Går att ge samtidigt som vaccin mot influensa. Studier saknas för vaccin mot covid-19. Bör inte ges samtidigt som vaccin mot pneumokocker (risk för sämre effekt av pneumokockvaccinet).

Går att ge samtidigt som vaccin mot influensa, covid-19, pneumokocker (både polysackaridvaccin och konjugatvaccin).

Skyddseffekt:

Ca 60-70 % skyddseffekt mot bältros och postherpetisk neuralgi. Skyddseffekten är lägre hos personer >70 år och avtar relativt snabbt med tiden (inom några år).

Ca 90-95 % skyddseffekt mot bältros och postherpetisk neuralgi. Ger bra skydd även hos personer >70 år och skyddseffekt finns visad för minst tio år.