Navigera till sidans huvudinnehåll

Vi som jobbar på Smittskydd och vårdhygien

imaget4vt.png

Malin Bengnér

Smittskyddsläkare

Sektionschef

malin.bengner@rjl.se

010-242 23 34

072-506 64 23

imageuqx6.png

David Edenvik

Bitr. Smittskyddsläkare

Vaccinsamordnare

david.edenvik@rjl.se

010-242 93 67

072-206 08 43

imagekj2h.png

Amelie Magnander

Hygienläkare

amelie.magnander@rjl.se

010-242 23 57

 

imagejexte.png

Ingela Hall

Smittskyddssjuksköterska

ingela.hall@rjl.se

010-242 23 61

072-554 71 70

 • Smittskydd i  Jönköpings län

image29qvw.png

Matilda Bragd

Smittskyddssjuksköterska

matilda.bragd@rjl.se

010-242 23 04

070-537 23 00

 • Smittskydd i Jönköpings län
 • Hygien i Förskola

imagel70cf.png

Karoline Johansson

Hygiensjuksköterska

karoline.johansson@rjl.se

010-242 50 82

0730-83 41 09

 • Vårdhygien inom slutenvård och öppenvård
 • Mätningar av rätt klädd och rena händer

imagefc9a.png

Andreas Lägermo

Hygiensjuksköterska

andreas.lagermo@rjl.se

010-242 59 77

0730-39 59 77

 • Vårdhygien inom slutenvård och öppenvård

imageqiny.png

Pernilla Johansson

Hygiensjuksköterska

pernilla.johansson@rjl.se

010-242 57 19

072-500 27 86

 • Vårdhygien inom kommunal vård och omsorg

imagei706o.png

Josefin Eklund

Utredare

josefin.eklund@rjl.se 

010-242 23 07

070-212 19 34

 • Stöd för kommunikation och administration på enheten
 • Koordinator covid-19 vaccination 
 • Webbredaktör

imagefa1g.png

Carl Fridolfsson

Strama-koordinator

carl.fridolfsson@rjl.se

010-242 59 11

0730-98 78 75

 • Samordning av länets Strama-arbete
 • Uppföljning och analys av vårdrelaterade infektioner

imagera3id.png

Sara Björserud

Hygienssjuksköterska

sara.bjorserud@rjl.se 

010-242 59 91

070-554 71 21

 • Vårdhygien inom slutenvård och öppenvård

imageco7ln.png

Linda Thuresson

Hygienssjuksköterska

linda.thuresson@rjl.se

010-242 57 18

072-204 62 15

 • Vårdhygien inom primärvård och tandvård