Navigera till sidans huvudinnehåll

Smittskyddsblad Smittskyddsanmälan

En läkare som misstänker eller konstaterar en allmänfarlig eller annan anmälningspliktig sjukdom ska utan dröjsmål anmäla detta till smittskyddsläkaren. Anmälan till smittskyddsläkaren görs även vid svårigheter i samband med smittspårning, bristande följsamhet till förhållningsregler eller vid byte av behandlande läkare enligt smittskyddslagen.