Navigera till sidans huvudinnehåll

Utbrott, kris och beredskap

Hälso- och sjukvården ska vara väl förberedd inför händelser där människor kan komma att skadas eller riskerar att skadas. Kriser i dagens samhälle blir allt mer komplexa, vilket ställer stora krav på krishanteringsförmågan inom såväl myndigheter, organisationer som företag.