Navigera till sidans huvudinnehåll

Bedömning tandvård

Om man har långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, stort omvårdnadsbehov i dagliga livet eller behöver tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling kan man ha rätt till tandvårdsstöd.

Stöden kan vara att få viss tandvård för samma kostnad som för sjukvård. Det är Region Jönköpings län som gör bedömning och fattar beslut om man är berättigad till något av stöden.