Navigera till sidans huvudinnehåll

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd

Vi är ett nationellt center för sällsynta diagnoser som kan medföra avvikande tand- och käkutveckling, nedsatt orofacial funktion och behov av omfattande behandling. Vi är en resurs för både barn och vuxna och är en tillgång för vårdgivare och patienter i hela landet.

Med sällsynta hälsotillstånd avses främst medfödda eller förvärvda tillstånd hos färre än 5 av 10 000 invånare som leder till omfattande funktionsnedsättning.

Vi erbjuder:

  • Kostnadsfri undersökning, information och rådgivning (kostnader för röntgen kan tillkomma).
  • Odontologisk bedömning i samband med diagnosutredningar.
  • Behandlingsplanering som sker i nära samarbete med vår referensgrupp av specialister vid Odontologiska Institutionen.
  • Behandling sker vanligen hos ordinarie tandläkare. För den som bor i Jönköpings län kan behandling ske på Odontologiska Institutionen.

Vi bedriver:

  • Kunskapsinsamling och dokumentation om sällsynta hälsotillstånd.
  • Forsknings- och utvecklingsprojekt kring sällsynta odontologiska tillstånd för att bidra till en bättre, säkrare och evidensbaserad vård.

Vi medverkar också i utbildningssammanhang för att sprida kunskap och information om sällsynta odontologiska tillstånd.

Kompetenscenter, Odontologiska Institutionen


Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd

kompetenscenter@rjl.se 010-242 46 66

Postadress
Odontologiska Institutionen
Kompetenscenter
Box 1030
551 11 Jönköping

Besöksadress
Hermansvägen 5
554 53 Jönköping

Sällsynta hälsotillstånd

Främst avses medfödda eller förvärvda tillstånd hos färre 5 än 10 000 invånare som leder till omfattande funktionsnedsättning. Mer information:
Sällsynta hälsotillstånd, Socialstyrelsen