Navigera till sidans huvudinnehåll

Arvodering till person med egen eller anhörigerfarenhet

Reglerar arvodering för medverkan som sker på uppdrag av Region Jönköpings län. Möjligheten att ta emot arvode avgränsas inte till ålder. Frågor om arvode klargörs av uppdragsgivaren innan uppdraget påbörjas, och skrivs i avtal.

För detta får du arvode

Arvode får du för att delta i förbättringsarbete inom olika områden och där din erfarenhet kan vara till nytta för fler personer än dig själv. Du kan vara representant för en intresseorganisation eller annan grupp människor med liknande erfarenheter.

Detta får du

Ersättning utgår enligt fastställd uppdragsbeskrivning för arbetet med:

 • 3,6 procent av prisbasbelopp för heldag (mer än fyra timmar inklusive eventuell färdtid)
 • 1,8 procent av prisbasbelopp för halvdag (mellan två till fyra timmar inklusive eventuell färdtid)
 • alternativ för kortare insatser: 0,9 procent av prisbasbelopp för kortare insatser, (upp till två timmar inklusive eventuell färdtid) eller 0,5 procent av prisbasbelopp/timme

Exempel, för 2022 motsvarar detta:

 • 1 714 kronor för heldag
 • 857 kronor för halvdag
 • 428 kronor för kortare insatser alternativt 238 kronor/timme.

Med möten menas såväl fysiska möten som distansmöten via telefon eller video.

För ersättning av möte/aktivitet inkluderas i normalfallet även för- och efterarbete enligt uppdragsbeskrivningen. Vid behov kan överenskommelse om extra ersättning för för-och/eller efterarbete göras.

Så här gör du för att få betalt

Använd blanketten Reseräkning utan traktamente (RJL1212) som du får av din uppdragsgivare. Skicka in blanketten till uppdragsgivaren senast tre månader efter avslutat uppdrag. Du ska bifoga eventuella kvitton för utlägg. Tänk på att kvitton inte får vara mer än sex månader gamla. Om de är äldre får du ingen ersättning för dem.

 

Du som får ersättning för förlorad arbetsinkomst ska bifoga intyg över löneavdrag från ordinarie arbetsgivare. Du kan be uppdragsgivaren om stöd att ansöka om arvode/ersättning.

Detta får du inte arvode för

 • Deltagande på individnivå, såsom deltagande i inventeringar, brukarundersökningar, enkäter, förfrågningsunderlag och motsvarande berättigar inte till arvode.
 • Volontäruppdrag ersätts enligt särskilt avtal.
 • Deltagande som åhörare på konferens, seminarium eller motsvarande berättigar inte till arvode.
 • Brukarrevision ersätts enligt separata avtal för varje revision, via Kommunal utveckling.
 • Dialogutbildare ersätts enligt regionalt avtal.
 • Hjärnkollsambassadörer ersätts enligt nationellt avtal.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Mattias Vejklint

Gäller från

2022-01-01

Version

5.0

Handlingstyp

Riktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Mattias Vejklint

Dokument-ID

112365

Källa

Evolution