Navigera till sidans huvudinnehåll

Arvodering till person med egen eller anhörigerfarenhet

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Reglerar arvodering för medverkan som sker på uppdrag av Region Jönköpings län. Möjligheten att ta emot arvode avgränsas inte till ålder. Frågor om arvode görs i överenskommelse med uppdragsgivaren innan uppdraget påbörjas, och skrivs i uppdragsbeskrivningen.

Detta arvoderas

Arvode utbetalas för deltagande i förbättringsarbete inom olika områden där den personliga erfarenheten kan vara till nytta på olika sätt. Det kan även handla om att vara representant för en intresseorganisation eller annan grupp människor med liknande erfarenheter.

Exempel på uppdrag:

 • Delge berättelse för medarbetare inom olika verksamheter
 • Utveckling av till exempel informationsmaterial, vårdtjänster och digitala verktyg
 • Ingå i ett förbättringsteam tillsammans med medarbetare
 • Delta i workshops, seminarier eller konferenser
 • Bidra i utbildningssammanhang

Ersättning

Ersättning utgår enligt fastställd uppdragsbeskrivning för arbetet med:

 • 3,6 procent av prisbasbelopp för heldag (mer än fyra timmar inklusive eventuell färdtid)
 • 1,8 procent av prisbasbelopp för halvdag (mellan två till fyra timmar inklusive eventuell färdtid)
 • alternativ för kortare insatser: 0,9 procent av prisbasbelopp för kortare insatser, (upp till två timmar inklusive eventuell färdtid) eller 0,5 procent av prisbasbelopp/timme

Exempel, för 2024 motsvarar detta:

 • 2063 kronor för heldag
 • 1031 kronor för halvdag
 • 286 kronor/timme.

 

Med möten menas såväl fysiska möten som distansmöten via telefon eller video.

 

För ersättning av möte/aktivitet inkluderas i normalfallet även för- och efterarbete enligt uppdragsbeskrivningen. Vid behov kan överenskommelse om extra ersättning för för-och/eller efterarbete göras. Ersättningen är skattepliktig och för uppdragsgivaren tillkommer sociala avgifter.

Rutiner för utbetalning

Tidrapportering görs i det system som uppdraget bokat i.

Alternativt använd blanketten Reseräkning utan traktamente (RJL1212).  Blanketten ska vara uppdragsgivaren tillhanda senast tre månader efter avslutat uppdrag. Eventuella kvitton för utlägg bifogas.

 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst ska intygs av ordinarie arbetsgivare.

Detta arvoderas inte

 • Deltagande på individnivå, såsom deltagande i inventeringar, brukarundersökningar, enkäter, förfrågningsunderlag och motsvarande berättigar inte till arvode.
 • Volontäruppdrag ersätts enligt särskilt avtal.
 • Deltagande som åhörare på konferens, seminarium eller motsvarande berättigar inte till arvode.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Mattias Vejklint

Gäller från

2024-01-09

Version

10.0

Handlingstyp

Riktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Mattias Vejklint

Dokument-ID

112365

Källa

Evolution