Navigera till sidans huvudinnehåll

CDS - Stroke Prevention vid förmaksflimmer

Clinical Decision Support (CDS) Stroke Prevention vid förmaksflimmer är ett kliniskt beslutsstöd i Cosmic för att upptäcka, behandla och journalföra patienter med förmaksflimmer/-fladder som löper risk att drabbas av stroke.

Om CDS Stroke Prevention

CDS Stroke Prevention är en modul i Cosmic som varnar när en patient med förmaksflimmer/-fladder, som inte behandlas enligt riktlinjerna från Socialstyrelsen, hämtas i vårdmottagarlisten. Användaren kan välja att öppna beslutsstödet CDS Stroke Prevention direkt eller att göra det senare.  Utifrån diagnoskoder, kön och ålder sätts poäng enligt CHA2DS2-VASc för att räkna ut risknivån för stroke och ge rekommendation om behandling. Beslutsstödet ger möjlighet att fatta en rad olika beslut utifrån patientens risk för stroke och dessa blir automatiskt dokumenterade i patientens journal.

Behörighet

CDS Stroke Prevention finns automatiskt för alla primärvårdsläkare i regionen. Behörighet kan beställas för enskild användare eller enhet i annan verksamhet om så önskas. För övriga yrkeskategorier finns det möjlighet att få behörighet för läsvy CDS. Det kan exempelvis vara aktuellt för hjärtsjuksköterskor som sedan får diskutera medicinering med läkare. Endast läkare har behörighet att hantera CDS Stroke Prevention. 

Utbildningsfilmer 

Utbildningsfilmerna finns i Cambios e-utbildningsportal. Sök på CDS i utbildningsportalen eller använd denna länk Kurs: CDS - Stroke Prevention (cambio.se)

Logga in i e-utbildningsportalen

Skriv inte in något användarnamn eller lösenord i den första inloggningsvyn, utan klicka på knappen Jönköping (se nedanstående bild).

imagev8uz.png

Välj sedan ett av nedanstående alternativ.

imageu37pi.png

Manualer

CDS Stroke Prevention Manual

Rekommendation

Rekommendationer är framtagna för att på bästa sätt stödja vårdens processer vilket ger en god patientsäkerhet. Att inte arbeta enligt rekommendationerna medför att andra delar i processen fungerar sämre eller till och med blir fel.

CDS Stroke prevention vid förmaksflimmer - Rekommendation

Kliniskt ansvarig i RJL

Ordförande Fakta, Primärvård ordförande i LPO Hjärt- och kärlsjukdomar: Amaia Epelde Azcue

Frågor och svar

Fråga: Triggas CDS Stroke Prevention även av primkoder?

Svar: Ja, även primkoder används i CDS Stroke Prevention för att aktivera appen och diagnoser från primkoder visas i beslutsstödet.

Fråga: Hur fungerar CDS Stroke Prevention för patienter med spärrar?

Svar: CDS Stroke Prevention använder även spärrad information i beslutsstödet. Beslutsstödet visar vilka diagnoser patienten har, men inte var de är satta. Spärrad journalinformation eller läkemedelslistor visas inte enligt ordinarie förfarande vid spärr.