Navigera till sidans huvudinnehåll

CDS - Stroke Prevention vid förmaksflimmer

CDS Stroke Prevention vid förmaksflimmer, ett kliniskt beslutsstöd för att upptäcka, behandla och journalföra patienter med förmaksflimmer/-fladder som löper risk att drabbas av stroke. Stödet ger en varning när en patient med förmaksflimmer/-fladder, som inte behandlas enligt riktlinjerna från Socialstyrelsen, hämtas i vårdmottagarlisten. Användaren kan välja att öppna beslutsstödet CDS Stroke Prevention direkt eller att göra det senare. Utifrån diagnoskoder, kön och ålder sätts poäng enligt CHA2DS2-VASc för att räkna ut risknivån för stroke och ge rekommendation om behandling.

Införande

Applikationen har under vintern 2022 införts på tre primärvårdsenheter i pilot. Den kommer breddinföras till samtliga primärvårdsenheter under våren 2022 enligt beslut från styrgruppen Gemensamma eHälsotjänster.

Utbildning

Utbildning genomförs självständigt och tar cirka en timme.

Egenutbildningen består av:

  1. Utbildningsfilmer.
  2. Läsning av manual.
  3. Genomgång av rekommenderade arbetssätt.
  4. Övning i Cosmic elev.

Utbildningsfilmer

Utbildningsfilmerna finns i Cambios e-utbildningsportal. Sök på CDS i utbildningsportalen eller använd denna länk Kurs: CDS - Stroke Prevention (cambio.se)

Se samtliga filmer gällande CDS Stroke Prevention (14 minuter).

Logga in i e-utbildningsportalen

Skriv inte in något användarnamn eller lösenord i den första inloggningsvyn, utan klicka på knappen Jönköping (se nedanstående bild).

imagev8uz.png

Välj sedan ett av nedanstående alternativ.

imageu37pi.png

Manualer

CDS Stroke Prevention Manual

Rekommenderat arbetssätt

Rekommenderade arbetssätt är framtagna för att journalsystemet på bästa sätt ska stödja vårdens processer vilket ger en god patientsäkerhet. Att inte arbeta enligt rekommendationerna medför att andra delar i processen fungerar sämre eller till och med blir fel.

CDS Stroke prevention vid förmaksflimmer - Rekommenderat arbetssätt

Kliniskt ansvarig i RJL

Ordförande FAKTA-grupp kardiologi: Alexander Kubicska

Frågor och svar

F: Triggas CDS Stroke Prevention även av primkoder?

S: Ja, även primkoder används i CDS Stroke Prevention för att aktivera appen och diagnoser från primkoder visas i beslutsstödet.

 

F: Hur fungerar CDS Stroke Prevention för patienter med spärrar?

S: CDS Stroke Prevention använder även spärrad information i beslutsstödet. Beslutsstödet visar vilka diagnoser patienten har, men inte var de är satta. Spärrad journalinformation eller läkemedelslistor visas inte enligt ordinarie förfarande vid spärr.