Navigera till sidans huvudinnehåll

Cosmic Analysyta, beställ förvald mall

I Analysytan går det att ha en förvald mall. Inställningen görs per inloggningsenhet (arbetsenhet) och innebär att mallen kommer visas automatiskt när man öppnar fönstret Analysyta. Det är fortfarande möjligt att öppna andra mallar via listrutan längst upp.

Beställning av förvald mall skickas via tjänstekatalogen Frågor till sektion e-hälsa.
Ange vilken mall som ska vara förvald samt för vilken/vilka arbetsenheter det gäller. (Arbetsenhetens namn visas i rutan ”Arbetsenhet” i inloggningsvyn i Cosmic).