Navigera till sidans huvudinnehåll

Cosmic Analysyta, beställ ny mall

Det är möjligt att skapa en mall för Analysytan utifrån till exempel specialitet, diagnos eller ett hälsotillstånd, t.ex. för att följa specifika labvärden tillsammans med administrerade läkemedel eller kliniska parametrar.

Valbara värden

En mall kan innehålla värden från följande grupper:

 • Klinisk kemi
 • Läkemedelslista
 • Kliniska parametrar och vätskebalansvärden
 • Summa vätskebalans

Värden presenteras gruppvis enligt listan ovan. Det går att välja inbördes ordning inom en grupp, men det är inte möjligt att blanda värden från en grupp med värden från en annan grupp.

För grupperna kliniska parametrar, vätskebalansvärden och summa vätskebalans är det på grund av tekniska begränsningar endast följande värden som är möjliga att visa i Analysytan:

Kliniska parametrar och vätskebalansvärden:

 • Andningsfrekvens
 • Blodtryck
 • BMI
 • Kroppstemperatur
 • Kroppsvikt
 • Längd
 • NEWS2
 • Puls
 • Smärta (NRS) Vila/Rörelse
 • SpO2 (pox)
 • Blödning (Förlust)
 • Drän (Förlust)*
 • Enteral nutrition (Tillförsel)
 • Exsudat (Förlust)
 • Faeces (Förlust)
 • Kräkning (Förlust)
 • Oralt (Tillförsel)
 • Parenteral vätska (Tillförsel)
 • Perspiratio (Förlust)
 • Stomi (Förlust)
 • Urin (Förlust)**
 • Ventrikelsond (Förlust)

Summa vätskebalans:

 • Total Energi (kcal)
 • Totalt in och ut
 • Vätskebalans

* = Visar även värden som registrerats för Pleuradränage i fönstret Vätskebalans. Om registreringar görs på både drän och pleudradränage i fönstret Vätskebalans visas den totala summan i Analysytan.
** = Visar även värden som registrerats för Nefrostomikateter i fönstret Vätskebalans. Om registreringar görs på både urin och nefrostomikateter i fönstret Vätskebalans visas den totala summan i Analysytan.

P-glukos

Det är möjligt att visa P-glukosvärden i Analysytan. Detta kräver att enheten har kopplat sina P-glukosmätare till Beställning och Svar (BoS). Manuellt registrerade P-glukosvärden visas inte upp i Analysytan.

För uppkoppling av P-glukosmätare till BoS kontaktas PNA-teamet. I första hand kontaktas samma person som varit involverad i tidigare installationer (för de enheter som har andra instrument uppkopplade). I andra hand tas kontakt via mail: pnateam.laboratoriemedicin@rjl.se

Beställ en ny mall

Samarbeta i första hand med övriga vårdenheter inom samma klinik alternativt inom samma specialitet för att skapa en gemensam mall. Om det finns en mall för en specialitet skapas inte ytterligare en mall för den specialiteten om det inte finns särskilda skäl till det, den befintliga mallen får istället justeras enligt överenskommelse mellan aktuella kliniker.

Beställningen skickas via tjänstekatalogen Frågor till sektion e-hälsa.

Befintliga mallar i Analysytan

 • Blodtransfusion
 • Diabetes
 • Feberutredning
 • Kliniska parametrar
 • Sepsis
 • Vancomycinbehandling
 • Vätskebalans
 • Övervakning ortopedi
 • Övervakning slutenvård