Navigera till sidans huvudinnehåll

Cosmic beställning och svar (BoS), urval av patologimallar per inloggningsenhet

Nedan finns information om patologimallar och hur ni ska tänka när er verksamhet ska välja ett urval och favoriter. Det finns också beskrivet hur ni ska fylla i exeldokumentet som ni sedan ska skicka tillbaka till er IT-strateg. 

Skickas in senast v. 40

Patologimallar i Cosmic BoS

Vecka 46 kommer patologibeställningar att flyttas över från ROS till Cosmic BoS . I BoS kommer beställaren att kunna välja mellan ca 60 st patologimallar som motsvarar de analyser som kunde beställas i ROS t.ex. PAD allmän, Punktion allmän eller Hud. 

I listan med patologimallar ska du välja (Alla) för att se hela utbudet av analyser.

Urval av mallar per inloggningsenhet

I BoS finns det möjlighet att lägga in ett valfritt antal patologimallar i ett urval som är kopplad till inloggningsenheten. Syftet är att det ska bli lättare att hitta de vanligast förekommande patologimallarna för respektive verksamhet.

När listan med mallar fälls ut kommer inloggningsenhetens urval att visas (Alla i urval).  

Om er verksamhet skickar patologiprover har ni kontaktats av er IT-strateg innan sommaren. Ni ombads då att skicka in vilka patologimallar som ni önskar ska ingå i urvalet er inloggningsenhet.

Önskemålet behöver skickas in senast v. 40 för att konfigurering ska kunna ske innan driftstart av BoS för patologi

Eftersom urvalet är kopplat till inloggningsenhet kommer alla som loggar in på den enheten att ha samma urval av patologimallar. Detta innebär att flera enheter kan behöva samsas om samma urval och ni behöver då diskutera detta tillsammans.

Favoritmallar

Bland de mallar som ni väljer ska två av dessa väljas som favoriter. Favoriterna visas i BoS enligt bilden nedan.

Alla de enheter som har valt standardurvalet kommer att få samma två favoriter.

Standardurval

Om enheten inte vill välja ett eget urval finns det också möjlighet att välja ett standardurval som består av de tio patologimallar som är mest förekommande generellt sett. 

  • PAD allmän
  • Punktion allmän
  • Hud
  • Lymfkörtel, lymfomutredning
  • Gynekologi
  • SVF_Hud
  • Indicerad cervixcytologi
  • *SVF_PAD allmän
  • *SVF_punktion allmän
  • *SVF_Lymfkörtel, lymfomutredning

Fylla i exeldokumentet

För att se samtliga mallar i patologens utbud, titta under fliken Patologimallar (A) (se Bild 1).

För att se vilka mallar som ingår i standardurvalet, titta under fliken Standardurval (B) (se Bild 1).

Under resterande flikar (C) finns beställande enheter i BoS under respektive verksamhetsområde (se Bild 1).

Bild 1: Exeldokumentet innehåller flera olika flikar

 

Enhetens mallar

De mallar som ska ingå i enhetens urval anges i kolumnen Enhetens mallar (1) på aktuell enhet (se Bild 2).
De två patologimallar som ska vara favoriter fylls i med en 1: och en 2:a i kolumnen Favorit (2) (se Bild 2).

Bild 2: Ange eget urval av mallar för enheten

 

Standardurval

Om standardurval önskas anges detta med ett kryss i kolumnen Standardurval (3) (se Bild 3).

Favoriter behöver inte anges på standardurvalet.

Bild 3: Ange standardurval för enheten