Navigera till sidans huvudinnehåll

Cosmic Link, beställ tillgång för en enhet

Nedanstående gäller för befintliga enheter i Cosmic.

För att en enhet ska kunna vara en valbar aktör i Cosmic Link behöver enheten ha en särskild tillgång. Det här är framförallt aktuellt för specialistvårdsmottagningar som kan välja att använda Cosmic Link eller inte. Vårdcentraler, slutenvårdsavdelningar och kommuner har i regel tillgång till Cosmic Link enligt process och riktlinje för samordnad individuell planering.

Tillgång beställs via tjänstekatalogen: Frågor till sektion e-hälsa. Verksamheter som inte har tillgång till tjänstekatalogen mailar beställningen till e-halsa@rjl.se
Ange vilken/vilka arbetsenheter som ska ha tillgång till Cosmic Link. Arbetsenhetens namn visas i rutan ”Arbetsenhet” i inloggningsvyn i Cosmic. Namnet är oftast en förkortning, till exempel Ögonmott Vmo.