Navigera till sidans huvudinnehåll

Enhetsöversikten i Cosmic

Enhetsöversikten i COSMIC används som ett stöd och arbetsredskap. Enhetsöversikten finns uppbyggd för två olika verksamhetsområden, en för vårdavdelningar och en för akutmottagningar. Utseendet på de båda vyerna är ungefär detsamma men kolumnerna och funktionerna i vyerna är optimerade för att passa respektive verksamhet så bra som möjligt.

Enhetsöversikten

Enhetsöversikten för vårdavdelning

image3245e.png

Enhetsöversikten för akutmottagning

imageiblnk.png

Som översikt och beslutsstöd utgör enhetsöversikten navet i informationsflödet vilket innebär att man samlat viktig information i korthet. Enhetsöversikten ska verka som ett stöd för verksamheten genom att erbjuda snabbhet och smidighet i arbetet:

 • Ett verktyg för samlad information: All relevant information om patienter och verksamheten på en vårdavdelning eller akutmottagning samlas på ett ställe istället för utspritt i olika vyer. Det finns även möjlighet att filtrera på olika sätt så att endast det som är av intresse för användaren visas.
 • Stöd för verksamheten: Enhetsöversikten erbjuder ett kvalificerat stöd för prioritetsbedömning, den ger överblick av verksamhetsläget, patientens sängplats, aktiviteter, BOS, väntetider, förflyttning av patienter etc.
 • Snabb och smidig åtkomst till information: Enhetsöversikten är självuppdaterande så det är alltid senaste tillgängliga informationen som visas. Det är enkelt att gå vidare till andra moduler inom COSMIC (Journal, BOS, Läkemedel).

Utbildning eLearning 

Logga in i utbildningsmiljön

Skriv inte in något användarnamn eller lösenord i den första inloggningsvyn, utan klicka på knappen Jönköping (se nedanstående bild).

imageugty.png

Välj sedan ett av nedanstående alternativ.

 • Logga in med samma konto som är inloggat på datorn
 • Logga in med användarnamn och lösenord

image3fthh.png

Aktuella utbildningsfilmer

Observera att filmerna är olika för vårdavdelning och akutmottagning.

Utbildningsfilmerna i Cosmic: 

Enhetsöversikt - Akutmottagning alernativt Vårdavdelning

Välj om du vill gå utbildning för Akutmottagning eller Vårdavdelning.

VIKTIG INFO!
För primärvården rekommenderas att logga in på utbildning för Akutmottagning samt se även rekommenderade filmer enligt lista nedan.  Akutmottagning och Vårdavdelning tar del av alla filmer. 

image64noq.png

Rekommenderade filmer för primärvården: 

 • Introduktion Enhetsöversikt Akutmottagning
 • Översikt Enhetsöversikt Akutmottagning
 • Ankomstregistrera patient via Kontaktinfo
 • Ankomstregistrera patient via Prioritering
 • (NY) Ankomstregistrera patient med Betalregistrering
 • Avsluta vårdkontakt
 • Utföra prioritering
 • Läsa patientloggen

imageova5c.png