Navigera till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar i samband med primärvårdens övergång till ICD-10-SE

Här följer vanliga frågor angående övergången från kodning enligt KSH97-P till ICD-10-SE

Var hittar jag söktjänsten för koderna hos Socialstyrelsen?

Socialstyrelsens söktjänst finns här: ICD-10-SE - Socialstyrelsen - Klassifikationer den är väldigt användbar, klickar man på respektive diagnos får man upp viktig information, ex. innefattar och utesluter samt en del förklaringar och hänvisningar till andra diagnoser.

Patient som söker för smärta och har en kontusion. Händelse, orsak och plats är okänt även för patienten som inte märkt när det inträffade, vad är orsaks- och platskod för det?

Koda för var kontusionen sitter samt ospecificerad plats- och orsakskod  Skadehändelser med oklar avsikt. I Cosmic blir det så här:  

Kan man ändra texten i koden och skriva misstänkt? Vi vet att vi inte får koda för något som är misstänkt.

Nej, fram tills diagnosen är fastställd kodas symtomdiagnos.

Får man efterkoda?

Nej, det är inte tillåtet att ändra diagnoskoder i efterhand.

Kommer vi att få tillgång till en lathund med vanliga primärvårdskoder?

Ja, det finns en lathund med exempel för de 30 vanligaste P-koderna som används i primärvården. Den ligger som nedladdningsbar Excelfil. Det kommer inom kort en enklare variant av de vanligastr koderna för olika professioner.

Ska primärvården börja registrera koder enligt DRG?

Nej, i dagsläget är det endast specialistvården som gör det.

Hur kodar ni sömnstörning?

Om det inte är en sömnstörning som är relaterad till psykiskt mående använder ni koder från kapitel 6 Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99). När vi inte vet orsaken eller har en exakt diagnos går det bra att använda G47.9 Sömnstörning ospecificerad.

Om det är en sömnstörning som har emotionella orsaker kan det vara aktuellt att använda någon av koderna F51.0 – F51.9 beroende på diagnosen som fastställs.

R79 Onormalt fynd vid blodprovsundersökning använder vi vid tex förhöjda leverprover. Vad ska vi välja från ICD-10-SE?

Ni kan använda R79.9 Onormal blodkemi, ospecificerad och ändra texten till förhöjda levervärden eller vilket prov som avses. Sök på Socialstyrelsens sida vid osäkerhet, det är bästa källan.

Hur kodas GERD, Gastroesofagal refluxsjukdom K21.- om läkaren inte specificerar?

Välj den kod nedan som är relevant K21.0 alt.K21.9,  framgår det inte av anteckningen, återkoppla till behandlande vårdpersonal. När ni använder er av söktjänsten på ICD-10-SE - Socialstyrelsen - Klassifikationer så tänk på att ni kan klicka på diagnosen för att se innefattar och utesluter samt annan info om koden.

Allergi (T78.4), där man inte vet och det framgår inte vilken typ av allergi, vilken orsakskod? Vid utskrift av läkemedel har inte patieneten en pågående reaktion, det är väl därför Z91 har uppmanats att användas just vid utskrift av recept?

Z91.0 innefattar många olika allergier och är aktuell vid ex. receptförnyelse om det är en allergi som inte är akut för stunden, se bild:

Om patienten söker för  pågående allergi så använder man kod för den specifika allergin.

Alternativt om man inte vet vad som orsakat allergin T78.4 + X58.99 eller X59.99

Varför får vi inte använda "Hämta alla" MEN vi får använda patientöversikten, där ser man ju alla koder och annan information? Jättekonstigt, blir ju ingen sekretess.

Dels ser ni för mycket, vilket man i och för sig även gör i patientöversikten, men risken då ni går in via "Hämta alla" är att man hämtar hem diagnosen (det är ju enkelt att bara klicka), och rätt som det är så hänger det med någon åtgärdskod eller orsaks- och platskod. Vi ser att detta händer rätt frekvent tyvärr, det kan vara koder som är flera år gamla och då förstår vi att man har varit långt upp listan och letat. Några exempel är de patienter som hade fått med åtgärdskod XS100 Oplanerad inskrivning till slutenvård och efterföljande åtgärder som gjorts vid ett vårdtillfälle flera år tidigare. Det finns även exempel på när man återanvänt en gammal skadekod med medföljande plats- och orsakskoder. Det blir väldigt fel i den data vi rapporterar in till Socialstyrelsen med mera samt väldigt konstigt i journalen. Som vi ofta påpekar ska diagnoser sättas utefter tänket här och nu.

Vad gör vi med alla läkare som inte dikterar specifika diagnoser, till exempel osteoporos, diabetes?

Lyft detta på er enhet och förklara det viktiga, vi kan gärna komma med på ex. ett APT och prata lite kodning. Hör av er via vår funktionsbrevlåda.

Ska vi använda öppen eller sluten fraktur? Läkaren dikterar inte detta.

Se förklaring i bild nedan från ICD-10-SE - Socialstyrelsen - Klassifikationer 

Återkoppla även till ansvarig vårdpersonal.