Navigera till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar Taligenkänning (TIK)

Här följer vanliga frågor från användare av taligenkänning.

Måste jag använda TIK?

Nej.

Kan jag fortfarande använda tangentbord och mus när jag taligenkänner?

Ja, TIK är ett komplement till tangentbord och mus, ingen ersättare. Efter ett tag kommer du att känna vilka uppgifter de olika inmatningsverktygen är bäst lämpade för.

Finns TIK installerade på alla datorer?

TIK finns installerat i Cosmic för användare som har licens för TIK.

Hur startar jag TIK?

Klicka på ikonen som ser ut som en mikrofon, nere i vänstra hörnet i Cosmic. För att starta upp TIK behöver man ha en diktafon inkopplad, man kan sedan koppla ur den.

Måste jag ha en diktafon när jag taligenkänner eller kan jag använda ett vanligt headset?

Man kan använda ett headset när man taligenkänner men man måste ha en diktafon inkopplad i datorn då man starta TIK initialt. Den kan sedan kopplas ur och ett headset fungerar så länge inte TIK startas om.

Om jag inte har en diktafon, vad gör jag då?

Diktafoner går att beställa via Tjänstekatalogen.

Kan jag använda TIK för att hoppa mellan sökord?

Ja, det kan du genom att säga ”nästa” eller ”föregående”. Det går även att programmera knappar på diktafonen till att hoppa till nästa eller föregående sökord. Det går tyvärr inte i nuläget att förflytta sig genom att säga sökordet. 

Följer inställningarna på diktafonen med när jag loggar in på en annan dator?

Om du har en likadan diktafonmodell på den andra datorn kan inställningarna användas, annars inte. Ett alternativ kan vara att ta med sig diktafonen till den andra datorn.

Ibland tolkar TIK siffror till bokstäver (t.ex. 4 -> fyra) och ibland som siffror. Vad beror det på?

TIK följer svenska skrivregler. Där skrivs siffror ut med bokstäver t.o.m. tolv. För att skriva siffran tolv säg ”siffra tolv”. Från 13 skrivs de ut med siffror. Undantaget är när man säger siffran tillsammans med en enhet, t.ex. ”4 dioptrier”. Då tolkar TIK det på rätt sätt. Läs mer om detta i manualen.

Jag tycker att TIK särskriver vissa ord trots att jag säger dem som ett. Hur undviker jag det?

Börja med att rätta de ord som särskrivs och se om det hjälper. Ett sätt att rätta är att markera det särskrivna ordet och sedan säga "sätt ihop det". Om det trots upprepade rättningar fortfarande skrivs som två ord eller med bindestreck, prova att lägga in det i din ordlista.

Vissa namn (kollegor, platser med mera) har TIK svårt att tolka. Hur hanterar jag det?

Lägg in namnen i din ordlista.

Namn på en del läkemedel tolkas inte rätt och verkar saknas. Vad gör jag då?

Lägg in namnet i din ordlista.

Kommer den centrala ordlistan att automatiskt uppdateras med nya läkemedel?

Läkemedelsnamnen uppdateras från FASS med jämna mellanrum.

Måste jag spara mina TIK-korrigeringar i Cosmic för att de ska sparas i min röstprofil?

Nej, de sparas i din profil så fort du har gjort korrigeringen.

Vad händer om jag råkar lägga till ett ord i min privata ordlista som redan finns i den gemensamma?

Ingenting, förutom att TIK i första hand använder ordet i din egen ordlista.

Om någon vill ha en autotext som jag har gjort. Vad gör jag då?

Den som är ordlistansvarig på din enhet kan göra autotexter, röstkommandon och ord tillgängliga för alla på enheten.

Jag kan inte hoppa i den autotext som jag har lagt in.

Om man har kopierat frasminnen från Cosmic och lagt över dem som autotexter i TIK så måste man ändra fälten för möjlighet att dokumentera manuellt till hakparantes [].

Kan olika verksamheter dela ordlista?

Det går inte att dela ordlista mellan olika verksamheter.

Kan jag använda TIK i andra program utanför Cosmic?

TIK går att använda i många andra program, t.ex. Outlook och Word. Det enklaste är att prova. Om det inte fungerar kommer din text att visas i dikteringsrutan. Man måste dock starta funktionen i Cosmic.

När jag säger ”utan anmärkning” så tolkar TIK det som ”u.a”. Varför?

Just nu fungerar det så. Prova istället att säga ”utan__ anmärkning” med en hörbar paus emellan.

Hur hanterar jag information till vårdadministratörerna som jag tidigare pratade in i diktatet?

Vår rekommenderade lösning är att du skapar ett meddelande i Messenger med en funktionsbrevlåda för vårdadministratörerna som mottagare och sedan talar in ditt meddelande där.

Alternativet är att göra ett vanligt diktat med den informationen.

Om jag vill diktera i Cosmic som vanligt? Kan jag göra det?

Ja.

Jag försöker att använda TIK men allt jag säger hamnar i en liten blå ruta. Vad har hänt?

Den blå rutan kallas för dikteringsrutan. Den dyker upp när TIK inte har hittat någon plats att lägga in texten på. Det kan bero på att markören varit placerad på en plats där det inte går att skriva in text eller att programmet du försöker använda TIK i inte är kompatibelt. 
Texten i dikteringsrutan kan dock lätt kopieras in där du vill ha den. Se manualen för mer information.

Problem med ljudinställningar efter videomöten

Många användare upplever att det blir svårt med TIK efter videomöten. Detta problem kan man åtgärda själv, se länk till manual "Lathund för ljudinställningar i windows diktering".

Debitering, vad gäller?

Vid beställning av licens gäller 5 dagars leveranstid, debiteringen sker efter det. Brytpunkt för fakturering sker vanligtvis mitt i en månad vilket innebär att om man beställer taligenkänning innan brytpunkten startar debiteringen samma månad men beställer man efter startar debitering månaden efter.

Hur avslutar jag en TIK-licens?

Uppsägning av TIK-licens görs via tjänstekatalogen under Kategori/Självservice/Uppsägning.

Klicka på "Självservice".

Klicka på "Uppsägning".

Ange användarens ID.

Välj rätt användare.

Välj rätt abonnemang.

Hur gör jag om en användare ska byta enhet?

Om en användare ska byta enhet behöver TIK-licensen sägas upp av den gamla enheten. Den nya enheten beställer sedan en ny licens för användaren. 

Uppsägningstid och debitering, vad gäller?

Det är en månads uppsägning på tjänsten vilket innebär att debitering sker en månad efter att tjänsten sagts upp. Skulle uppsägning ske precis i brytpunkten för fakturering sker debitering ytterligare en månad. Licensen tas bort 1-5 arbetsdagar efter inkommen beställning.

Försvinner röstprofilen då en licens sägs upp i samband med att en användare byter klinik. Måste man börja om med röstprofilen?

En TIK-profil sparas i 1 år efter licensen sagts upp. När den nya kliniken beställer licens för användaren kommer den att kopplas till den gamla profilen, om det sker inom ett år då vill säga.

Hur felanmäler jag om TIK inte fungerar?

Felanmälan görs via tjänstekatalogen. Tänk på att det är viktigt att felanmäla så att felet uppmärksammas och därmed kan lösas. För att kunna arbete med ett fel behöver så mycket information som möjligt bifogas felanmälan. Ta gärna hjälp av följande frågor:

  • Hur ofta inträffar felet?
  • I vilken situation uppstod felet, vad hände innan det uppstod samt vad blev utfallet?
  • Är det fler användare som har samma fel?
  • Vilken uppkoppling har datorn, via wifi (trådlöst) eller via nätverkskabel?
  • Ta en helskärms bild, framför allt då ett felmeddelande kommit upp. Det ger viktig information om t ex vad det är för typ av fel, var i systemet felet uppstår och tidpunkt när det inträffar.
  • Om man kan återskapa felet är det bra att filma sekvensen samt vad som händer innan felet uppstår.

Vad ska jag göra när TIK inte förstår mig?

TIK kan lära sig "regelbundna uttalsvariationer", det vill säga dialekter eller att en användare har ett annat modersmål, om man aktivt arbetar med den egna ordlistan.

När TIK tolkar det som talats in och skriver ut text används sannolikhet för att ett ord kommer efter ett annat i en viss kontext. Tekniken bygger även på inlärd kunskap om meningsbyggnad i standardiserad svensk grammatik. Trots att TIK har denna typ av avancerad teknik har funktionen svårt att korrigera grammatiska fel som ordföljd och genus. 

När TIK inte förstår kan du:

  1. Testa ordet i olika kontext, till exempel ändra ordföljd eller byt ut något ord i meningen. Ett exempel kan vara "Patienten motionerar en gång per vecka" detta skulle kunna bytas ut mot "Patienten motionerar en gång varje vecka". 
  2. Lägga in ordet i den egna ordlistan. Skriv hur det låter när du själv uttalar ordet.

Ord som TIK vanligtvis inte känner igen är egennamn, ortsnamn och namn på nya läkemedel (som Nuance inte hunnit lägga in). Dessa kan med fördel delas av ordlistansvarig på hela enheten.

Labbsvar blir inte rätt när man använder TIK

Tänk på att labbvärden i första hand ska dokumenteras/läsas i BoS, därför ska man vara sparsam med att dubbeldokumentera det i vanliga journalmallar. Om man ändå anser att det är nödvändigt ska det dokumenteras på egen rad enligt följande exempel:

Hb 100.

Albumin 16.

Magnesium 0,59.

25-OH Vitamin 41.

Detta gör det lättare för både vårdpersonal och patient att läsa journalanteckningen.

Om TIK skriver ut labbsvar fel måste man arbeta med ordlistan. Gå in i flamman på dragonbar, välj "Hantera ordlista", klicka på plustecknet i listen, skriv in ordet du önskar lägga in i ordlistan under "Ange ordet du vill lägga till", ange slutligen hur du själv uttalar ordet under "Ange ordet som du skulle uttala det".  Det vill säga man skriver in ordet så som det låter till exempel för levervärdet ALAT lägger man att det uttalas "A latt" i text.

Klicka på "Ange ordet som du skulle uttala det". Skriv sedan in hur du uttalar ordet med bokstäver.

Fler exempel:

  • ASAT läggs in som uttal "A satt"
  • HF pef läggs in som uttal "häff peff"

Vad gör jag om jag vill ha sammanhängand text på annat språk?

Eftersom TIK är anpassat för svenskt medicinkst språk kommer en sammanhängande text på till exempel engelska inte skrivas ut rätt av TIK. Om man till exempel återkommande har behov av ett brev med engelsk text kan man använda autotext för detta.