Navigera till sidans huvudinnehåll

Guide till utbildning Cosmic Beställning och Svar (BoS)

Den här sidan är till för att ge dig som superanvändare eller användare av Cosmic Beställning och svar (BoS) information och vägledning om den utbildning och information som finns tillgänglig. 

Verksamhetschef

Roll och ansvar

Som verksamhetschef är du ansvarig för att:

 • Superanvändare ges den tid som krävs för att inhämta nödvändig kunskap för uppdraget, ge support till övriga användare på enheten samt hålla sig uppdaterad i BoS.
 • Övriga användare på enheten får den tid som krävs för att inhämta nödvändig kunskap om BoS för att kunna hantera systemet på ett korrekt sätt.

Superanvändare i BoS

Roll och ansvar

Som superanvändare behöver du en fördjupad kunskap i beställning och svar i Cosmic (BoS) och de olika arbetsmomenten. Du behöver känna till vilka delar olika yrkeskategorier behöver ha kännedom om.

Som superanvändare har du i uppdrag att utbilda internt på anpassad nivå utifrån det arbete som förekommer i BoS på respektive verksamhet . Du behöver också finnas tillgänglig som stöd i verksamheten och vara insatt i de förberedelser och kontroller som ska göras i er verksamhet gällande BoS. Det är också viktigt att ha kunskap om reservrutiner samt ansvara för att de finns tillgängliga på enheten och att personalen känner till innehåll och var de finns.

Det är också viktigt att du har kännedom om nya funktioner som du förmedlar till övriga användare på din arbetsplats.

Kompetens

Som superanvändare i BoS behöver man en fördjupad kompetens och kunskap om:

 • De olika delar/vyer som förekommer i BoS
 • Beställningsförfarande
 • Svarsrutiner
 • Vilka moment respektive yrkeskategorier behöver ha kännedom om.
 • Reservrutiner för BoS och ROS
 • Rekommenderade arbetssätt för BoS
 • Förberedelser och kontroller som behöver göras i verksamheten relaterat till BoS.
 • Nyheter och förändringar i BoS

Kunskapsinhämtning för superanvändare

 • Samtliga Utbildningar i LoK
 • Samtliga Aktuella eLearningfilmer 
 • Manualer och rekommenderade arbetssätt 
 • Reservrutiner för Cosmic, BoS (länk finns till höger på sidan)Användare i BoS
 • Ta del av nyhetsbrev inför uppgraderingar.
 • Delta på kontaktpersonsnätverk som anordnas 2-3 ggr/år

Användare i BoS

Roll och ansvar

Som användare  i BoS ansvarar man för att inhämta nödvändig kunskap motsvarande förekommande arbetsuppgifter i BoS. Till din hjälp har du superanvändare på din arbetsplats,  LoK-portalen och information på folkhalsaochsjukvard.rjl.se.

Kunskapsinhämtning för användare

 • Aktuella Utbildningar i LoK
 • Aktuella eLearningfilmer 
 • Manualer och rekommenderade arbetssätt 
 • Reservrutiner för Cosmic, BoS (länk finns till höger på sidan)

eLearning från Cambio

Logga in på Cambios eLearning

Efter att du klickat på länken till eLearningfilmerna kommer du till inloggningssidan. Klicka endast på knappen Jönköping för att logga in

Observera att dessa eLearningfilmer kan skilja sig i vissa fall från de lokala inställningar som vi har beslutat om i Region Jönköpings län.

eLearningfilmer för BoS

 

Beställning och svar introduktion

Beställningsöversikter

Beställning av klinisk kemi, mikrobiologi, patologi och lokala analyser

Provtagning

Inmatning av lokala analys

Beställning av radiologiundersökning (klinisk fysiologi, röntgen och mammografi)

Läsa och vidimera svar

Ändra i eller makulera beställning

Utbildningar  - Anpassade för Region Jönköpings län