Navigera till sidans huvudinnehåll

Om patientens samtycke vid sammanhållen journalföring

Patientens samtycke krävs för sammanhållen journalföring och remisser till annan vårdgivare.

Samtycke vid sammanhållen journalföring

När behov uppstår hos behörig hälso- och sjukvårdspersonal som är delaktig i patientens vård, att läsa information från en annan vårdgivares elektroniska journalinformation, måste patienten ge sitt samtycke. Samtycket ska dokumenteras i patientjournalen.

Samtycke vid remiss mellan vårdgivare

Rutinbeskrivning

När en vårdgivare skickar en remiss till en annan vårdgivare och mottagande vårdgivare får tillgång till vårdinformation i Natonell patientöversikt eller i Cosmic, måste det finnas ett samtycke frå patienten. Detta för att mottagande vårdgivare nu har möjlighet att gå in i NPÖ alternativt titta i Cosmic för att hämta information inför remissbedömning.

Vårdpersonal ska kontrollera att ett samtycke finns noterat i journalen under Gemensamma dokument i Cosmic.

Specialistvårdsremiss/Betalningsförbindelse

På Specialistvårdsremissen/Betalningsförbindelsen ska det anges om patienten har givit sitt samtycke eller inte genom att välja Ja alternativt Nej.

För att förtydliga kan en kommentar göras i kommentarsfältet – t ex patienten samtycker endast för bedömning av aktuell remiss.

Man kan också ange hur samtycket har inhämtats, t ex via personligt möte med patienten.

Om man inte efterfrågat samtycke anges ”ej efterfrågat” i kommentarsfältet.

Kopplingen till sökordet Samtycke sammanhållen journalföring i Cosmic (Gemensamma dokument/Vårdbegäran) är att om patienten är tillfrågad om samtycke och notering är gjord att patienten samtyckt till aktuell remissprocess under sökordet Samtycke sammanhållen journalföring i Cosmic, så motsvaras det av sökordet Samtycke åtkomst av vårddata i Specialistvårdsremisen/Betalningsförbindelsen.

Detta innebär att om sökordet Samtycke sammanhållen journalföring gäller för den aktuella vårdprocessen och aktuell remiss, så kan markering med Ja göras direkt i Specialistvårdsremissen/Betalningsförbindelsen.